Ştiri

S-a decis: Antițigănismul o să devină infracțiune. Închisoare de până la 10 ani pentru discriminarea romilor

Cei care vor promova doctrine antițigăniste vor putea fi pedepsiți cu închisoare de până la 10 ani, se arată într-un proiect de lege privind măsurile pentru prevenirea și combaterea antițigănismului. Acesta a trecut tacit de Senat în decembrie anul trecut. Proiectul a primit însă marţi un raport favorabil cu propunere de adoptare la Camera Deputaților și tot marţi a fost adoptat cu votul decisiv.

Conform proiectului, prin „antiţigănism” se înţelege atât percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani.

Publicitate

În ceea ce privește faptele pedepsite cu închisoare, proiectul de lege stabilește următoarele:

– promovarea în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antițigăniste, precum și utilizarea în public a unor simboluri antițigăniste, fapte pedepsite cu închisoare de la trei luni la trei ani. Excepție fac actele săvârșite în interesul artei, științei, cercetării, educației sau dezbaterii unor aspecte de interes public;

– aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei organizații cu caracter antițigănist, faptă pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani. Excepție fac persoanele care denunţă autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost descoperită.

Conform proiectului de lege, prin organizaţie cu caracter antiţigănist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antiţigăniste.

Simboluri antiţigăniste se referă la drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Materiale antiţigăniste sunt considerate imagini, mesaje text, conţinut audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Deși romii reprezintă cea mai mare minoritate din Europa, acestora le sunt încălcate drepturi fundamentale ale omului precum izolare geografică sau lipsa asigurarii de sănătate, se precizează în expunerea de motive.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari din cadrul minorităţilor naţionale, PSD, UDMR, USR, ALDE, PMP.

În prezent există deja o lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, prin care se reglementează faptele care constituie infracţiune şi pedepsele asociate acestora.

Legea nr. 157/2018 îi pedepsește cu închisoare între trei luni și zece ani pe cei care promovează idei, concepții sau doctrine antisemite. Fapte pedepsite cu închisoarea sunt și uitilizarea în public a unor simboluri și materiale anitsemite, precum și sprijinirea sub orice formă a unei organizații cu caracter antisemit.

Atenție! Proiectul de lege privind antițigănismul trebuie promulgat de șeful statului și publicat în Monitorul Oficial ca să se aplice.

Publicitate
banner we radio