Ştiri locale

Conducerea CAS Covasna despre alocarea banilor pentru consultaţii şi analize medicale

Scriam săptămâna trecută despre slaba finanțare a sistemului medical din România (AICI), în care prezentam, printre altele, explicațiile conducerii Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe despre listele lungi de așteptare de la cabinetele de specialitate sau pentru investigații RMN. Ca răspuns la reclamațiile făcute de-a lungul timpului de unii pacienți, referitoare la faptul că deși timpul alocat pentru consultațiile din Policlinică este limitat, de multe ori medicii întârzie la cabinete, managerul spitalului, András-Nagy Róbert, a explicat că majoritatea unităților medicale din țară au policlinicile integrate, astfel că programul zilnic de lucru al cadrelor medicale este împărțit între secții, urgențe, gărzi, sălile de operații și Policlinică.

Pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, am luat legătura și cu directorul Casei județene de Asigurări de Sănătate (CAS) Covasna, Dragoș Tatu, care ne-a explicat că pentru a reduce cât mai mult listele de așteptare la cabinetele de specialitate, Spitalul Județean ar putea avea în vedere extinderea programului de lucru, care în prezent este de 7 ore/zi (35 de ore / săptămână), fiind alocate câte 15 minute pentru fiecare pacient. Astfel, în prezent pot fi văzuți, în medie, 28 de pacienți/zi.

„În situația în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, numărul de consultații / servicii medicale crește sau scade corespunzător. Dacă adresabilitatea asiguraților la cabinetul medical depășește acest nivel, se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. În acest sens, pentru a reduce cât mai mult listele de așteptare, Spitalul Județean ar putea avea în vedere o extindere a programelor de lucru din cabinetele de specialitate, și trebuie să vă spun că orice solicitare venită din partea furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate din județ, de a mări programul de lucru al cabinetelor, a fost acceptată de CAS Covasna și va fi acceptată în continuare, întrucât este vorba de creșterea accesibilității asiguraților la servicii medicale”, a explicat Dragoș Tatu, potrivit căruia, din luna iulie a anului trecut, finanțarea acestui segment a crescut cu 70%, iar contractele nu sunt limitate valoric, decontarea serviciilor făcându-se la nivelul realizat.

Acesta a explicat și faptul că în cazul beneficiarilor cu afecțiuni care fac obiectul programelor de sănătate, precum şi pentru asigurații care au bilet de trimitere sau ale căror afecțiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii pot elibera bilete de trimitere pentru investigații paraclinice, internare, prescripții medicale, recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paliative la domiciliu, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, chiar dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultații stabilit în contractul încheiat cu CAS.

„Se permite finalizarea actului medical prin eliberarea acestor documente chiar dacă consultația nu este plătită ca urmare a depășirii numărului maxim conform programului de lucru”, a punctat directorul CAS Covasna.

În ceea ce privește investigațiile paraclinice (analize de laborator), radiologie și imagistică medicală, Dragoș Tatu spune că instituția pe care o conduce are încheiat cu Spitalul Județean Sfântu Gheorghe un contract de furnizare a serviciilor medicale paraclinice, radiologie și imagistică medicală, respectiv examinări de histopatologie, dar nu și pentru analizele de sânge.

„Nu există încheiat un contract și pentru analizele de sânge întrucât legislația obligă un astfel de furnizor să fie acreditat RENAR, iar Spitalul Județean nu are această acreditare, motiv pentru care nu a solicitat încheierea unui astfel de contract. În 2021 CAS Covasna a decontat în baza acestui contract un număr de 950 investigații CT, 996 investigații RMN și 1.007 analize de histopatologie, suma totală fiind de 815,82 mii de lei”, ne-a explicat directorul CAS Covasna.

Dragoș Tatu mai spune că din luna noiembrie 2020, pentru a asigura accesul pacienților cronici la servicii medicale paraclinice, legislația a suferit unele modificări. Astfel, pentru anumite categorii de pacienți se pot prescrie investigații sau analize în mod separat, nemaifiind întocmite liste de așteptare la nivelul laboratoarelor: „Practic, de la data prezentării pacientului care deține un astfel de bilet la laborator, acesta este obligat să efectueze investigațiile în 5 zile lucrătoare. Sumele necesare efectuării acestor investigații sunt alocate suplimentar (lunar), către furnizori și reprezintă sume în plus față de plafoanele lunare”.

Astfel de investigații pot fi prescrise pacienților diagnosticați cu Covid-19, după externarea din spital, sau după încetarea perioadei de izolare, precum și pacienților cu boli oncologice, diabet zaharat, boli rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare și boli neurologice, explică directorul CAS Covasna.

Finanțarea serviciilor medicale acordate pacienților internați

În ceea ce privește finanțarea serviciilor medicale acordate pacienților internați în spital, și faptul că, potrivit managerului Spitalului Județean, tariful pe baza căruia spitalele primesc finanțarea nu s-a mai modificat din 2015, conducerea CAS Covasna a explicat că aceasta diferă, în primul rând, în funcție de caz. Mai mult, pe perioada stării de alertă, spitalele Covid-19 au beneficiat, pe bază de solicitare, de finanțarea cheltuielilor suplimentare pe fondul situației pandemice, respectiv de finanțare separată pentru alte cheltuieli curente înregistrate lunar, în limita contractelor încheiate pentru servicii medicale.

„Trebuie făcută diferență în funcție de tipul de îngrijire medicală pentru care se recomandă internarea pacientului, care poate fi îngrijire de tip acut, finanțată pe tip de caz, în funcție de complexitatea cazului – tariful mediu decontat de CAS în cazul Spitalului Județean fiind de 2.020 lei pe caz (pentru o durată medie de 6,4 zile în anul 2021 în cazul Spitalului Județean), și îngrijire de tip cronic finanțată pe tarif pe zi de spitalizare (durată de spitalizare mai lungă, care poate depăși și 30 de zile – la pneumoftiziologie, de exemplu, în cazul spitalului tariful fiind stabilit prin normele legale aplicabile la 230 de lei/zi spitalizare). Nivelul tarifelor la care CAS contactează și decontează aceste servicii este stabilit la nivelul anului 2015, în considerarea finanțării prin transfer din FNUASS a influențelor financiare determinate de creșterile salariale acordate prin legea personalului angajat în unități sanitare publice începând cu luna octombrie 2015. Astfel, costul mediu pe caz finanțat a înregistrat o creștere de peste 100% față de tariful mediu contractat, sumele acordate suplimentar prin transferuri pentru cheltuieli de personal fiind mai mari decât sumele contractate pentru servicii medicale spitalicești – nivel 2015”, a explicat Dragoș Tatu.

Acesta a mai precizat că în primele 9 luni ale acestui an, din cele 15.493 de cazuri de spitalizare continuă contractate cu Casa, Spitalul Județean a raportat 10.743 de cazuri externate, pentru care CAS Covasna a alocat, în baza contractelor încheiate în acest sens, suma totală de 71.122.101 lei, rezultând un cost mediu finanțat de 6.620 lei pe caz spitalizat, respectiv un cost mediu pe spitalizare de zi de 1.098 lei – raportat la numărul de zile de spitalizare.

Alocația de hrană a pacienților – 22 sau 33 de lei/zi, în funcție de caz

Directorul CAS Covasna a făcut precizări și în ceea ce privește alocația de hrană a pacienților internați, menționând că din luna iunie a acestui an, instituția pe care o conduce finanțează aceste cheltuieli pentru pacienți și inclusiv pentru însoțitori, acolo unde legea permite ca pacientul să fie însoțit.

Conform legii, „Alocaţia de hrană pentru însoțitori se suportă din suma contractată cu această destinație pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav sau accentuat, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată”.

Dragoș Tatu a explicat că valoarea este de 22 de lei, respectiv 33 lei pe zi de internare, în funcție de caz: „Astfel, până la această dată (în perioada iunie-septembrie), am decontat către cele 4 spitale din județ suma de 1936,55 mii lei”.

Potrivit legii, beneficiază de alocație de hrană în valoare de 33 de lei/zi bolnavii cu TBC, HIV/SIDA, hepatită, pacienții neoplazici, cei cu diabet, pacienții arși și cei în leprozerii.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio