Ştiri locale

Un post de ofiţer din sursă externă, scos la concurs la Permise şi Înmatriculări auto Covasna

Pentru suplimentarea numărului angajaţilor din cadrul instituţiei, Direcția județeană Regim Permise și Înmatriculări Auto (DRPCIV) Covasna a scos la concurs, prin încadrare directă din sursă externă, un post de ofiţer de poliţie – specialist I.

La nivel naţional au fost scoase la concurs 20 de posturi vacante de ofiţeri specialişti şi ofiţeri principali pentru judeţele Arad, Bacău, Botoşani, Bucureşti, Călăraşi, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, Sibiu şi Vrancea, cele mai multe – 6 la număr – fiind în Capitală.

Publicitate

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă cel puţin 23 de ani împliniţi, cetăţenie română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu, respectiv să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.

De asemenea, conform regulamentului de concurs, candidaţii trebuie să aibă „un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic”.

Totodată, le este interzis să aibă tatuaje sau „elemente ornamentale”, inserate sau implantate pe sau în corp, şi care să fie vizibile în ţinuta de vară.

Pentru funcția de ofițer specialist I, candidaţii din judeţul Covasna trebuie să aibă studii universitare finalizate cu diplomă de licenţă; certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET”, cu menţiunea că aceasta poate fi obţinută şi ulterior; să fie posesori de permis de conducere minim categoriile B, C și CE; şi să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestaţi ca examinator minim categoria B.

O altă condiţie este ca aplicanţii să nu fi avut permisul de conducere anulat sau exercitarea dreptului de a conduce autovehicule suspendată în ultimii 3 ani, şi să nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislație în cadrul unei școlii de conducători auto.

De asemenea, aceştia trebuie să deţină atestat de examinator eliberat de DRPCIV, care poate fi obţinut şi ulterior.

Cererile de înscriere însoțite de documentația necesară pentru participarea la concurs pot fi trimise până în data de 19 iulie (până la ora 12:00), inclusiv în zilele nelucrătoare, online la adresa de e-mail: resurseumane.drpciv@mai.gov.ro.

„Instituția Prefectului Județului Covasna îndeamnă toate persoanele absolvente de studii superioare care își doresc o carieră în rândul polițiștilor din cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor să aplice și să participe la probele de concurs”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Covasna.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs va fi publicată cel târziu în data de 12 august, pe site-ul www.drpciv.ro, secţiunea Carieră.

Examenul va consta într-o probă practică de poligon auto care se va derula în perioada 16-31 august, dar şi într-un test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate, programat să aibă loc în data de 10 septembrie. Candidaţii vor avea la dispoziţie 3 ore pentru soluţionarea testului grilă, iar pentru a fi declaraţi „admis” candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 la fiecare probă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

„În situaţia în care mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post obţin aceeaşi notă la testul grilă, după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică în poligon. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu, departajarea acestora se va face pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din aceeaşi tematică şi bibliografie, la o dată ce va fi stabilită ulterior şi comunicată acestora în timp util”, se arată în regulamentul de concurs.

Rezultatul probelor se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se vor putea trimite la adresa de e-mail resurseumane.drpciv@mai.gov.ro.

Relaţii suplimentare și îndrumări privind întocmirea dosarului de concurs se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 14:00, la sediul din Sfântu Gheorghe al Serviciului, str. Kos Karoly nr. 21-23.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio