Ştiri locale

Rata şomajului, în scădere în judeţul Covasna

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Covasna la data de 30.09.2015 a fost de 5498 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 2557 sunt femei.

În perioada 01.09.2015 – 30.09.2015 au intrat în evidenţa AJOFM Covasna un număr de 741 persoane (362 femei) şi au iesit din evidenţa AJOFM Covasna 901 persoane (474 femei).

Publicitate

În luna septembrie 2015, prin acordarea serviciilor de măsuri active de ocupare, prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 314 persoane, dintre care 172 femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi.

Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Covasna la finele lunii septembrie a.c. 6,12%, este în scădere faţă de cea înregistrată la finele lunii august 2015 şi anume cu 0,18 puncte procentuale.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei (5498 persoane), 1220 persoane (677 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 3045 persoane au beneficiat de prevederile Legii nr. 416/2001, diferenţa fiind şomeri neindemnizaţi.

Din mediul urban provin 1807 persoane (873 femei), iar din mediul rural 3691 persoane (1684 femei).

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistrati în evidenţa AJOFM Covasna se prezintă astfel pe zone ale judeţului : zona Sfântu Gheorghe cu 2306 persoane (1091 femei), urmat de zonele Târgu Secuiesc cu 975 persoane (515 femei), Baraolt cu 949 persoane (400 femei), Covasna cu  820 persoane (355 femei), Întorsura Buzăului cu 448 persoane (196 femei).

Femeile reprezintă 46,5% din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa AJOFM Covasna.

În funcţie de nivelul studiilor, marea majoritate a persoanelor aflate în evidenţa AJOFM Covasna continuă să fie cele cu nivel al studiilor sub cel de studii medii,  ponderea acestora reprezentând 72,81%, urmate de persoanele cu nivel de instruire liceal, sau post-liceal, în pondere de 23,71%, iar cei cu nivel de instruire universitar reprezintă 3,46%.

Grupele de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri sunt cele de:

• cea sub 25 de ani, reprezentând 29%

• cele cuprinse între 30-39 ani şi cea cu vârste între 40-49 ani, reprezentând circa 21%, respectiv 20%

• urmată de cele ale persoanelor cu vârste mai mari de 55 ani –respectiv 14%

iar cele mai scăzute ponderi – de 8% şi respectiv de 8% – le au şomerii cu vârste între 25-29 de ani, respectiv cei între 50-55 de ani.

 

Kelemen Tibor 

Director executiv AJOFM Covasna  

Publicitate
Publicitate
banner we radio