Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe anunţă noi posturi vacante. Salarii de până la 3.700 de lei!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Publicitate

Director executiv (S), gradul II – Direcția Tehnică şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani

Șef birou (S), gradul II – Biroul de Dezvoltare, Investiţii

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani

Șef birou (S), gradul II – Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
–    în data de 26.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
–    în data de 28.10.2016, interviul
Salariul de referință:

– Director executiv (S), gradul II: 3700 lei

– Șef birou (S), gradul II: 3100 lei

Anexe:

 – Director executiv

Șef birou Monitorizare

Șef birou Investiții

Data anunţului: 26 septembrie 2016

 


 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură
Referent (M), gradul profesional superior
Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 25.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 27.10.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1475 lei

Data anunţului: 23 septembrie 2016

 

————————————————————————————————–

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), grad II   (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor –  min. 9 ani

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor –  min. 5 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor –  min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc:

 • 14 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă
 • 18 octombrie 2016 – interviu

Salariul de referință:

– Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

– Inspector de specialitate (S), grad I: 1799 lei

– Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei
Anexe:

 

Data anunţului: 22 septembrie 2016

 

————————————————————————————————–

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

CONDIŢII DE PREZENTARE

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 10 octombrie 2016, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
–    în data de 21 octombrie 2016, începând cu orele  9.00 proba scrisă
–    în data de 25 octombrie 2016, interviul
Data anunţului: 21 septembrie 2016

————————————————————————————————–

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant, (3 posturi)
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent, (3 posturi)

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

•   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
– minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
–    în data de 20.10.2016 ora 10.00, proba scrisă
–    în data de 24.10.2016, interviul

Salariul de referință:

– consilier juridic, gradul profesional asistent: 1334 lei

– consilier juridic, gradul profesional debutant: 1250 lei
Anexe:

Data anunţului: 20 septembrie 2016

Publicitate
Publicitate
banner we radio