Ştiri locale

Controale DSVSA Covasna la peste 500 de exploatații de animale din judeţ

Începând din data de 28 septembrie 2016 inspectorii DSVSA Covasna vor demara un amplu control la peste 500 de exploatații non-profesionale și comerciale, inclusiv asociațiile, care dețin animale din județul Covasna. Controlul face parte din acordul de delegare cu APIA privind verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale de gestionare și a bunelor condiții agricole și de mediu pe anul 2016.

Tematica controlului vizează aspecte ca:

Publicitate

– existența și ținerea la zi a registrului exploatației (în cazul fermelor autorizate sau înregistrate), respectiv dosarul cu colecția de formulare (formulare verzi, F1-F3, pașapoarte etc.) pentru gospodării particulare crescătoare de animale;

– respectarea prevederilor legale (inclusiv a termenelor) referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor;

– anunțarea și gestionarea aspectelor legate de naștere, vânzare, sacrificare, mortalitate etc.;

– concordanța între efectivele de animale existente în acte, respectiv în Baza Națională de Date (electronic) și cele existente fizic în exploatații, animalele fiind verificate individual privind identificarea (crotalierea), pașapoarte existente, formularele de mișcare ori evenimente (F1-F3 – formularele verzi);

– anunțarea cazurilor de mortalitate sau sacrificări de necesitate și trimiterea spre analiză a capetelor de la bovinele adulte;

– anunțarea la termen a pierderii crotaliilor și achiziționarea acestuia (dovada F3);

– aspecte privind tratamentele efectuate la animale și igiena produselor alimentare primare obținute.

O noutate față de controalele efectuate anterior constă în introducerea unor aspecte ca: verificarea privind protecția și bunăstarea animalelor de fermă în general, a vițeilor și a porcinelor în special.

Controalele se efectuează în baza unor fișe standard de inspecție, care prevăd prezența animalelor în exploatația verificată.

Pentru buna desfășurare a controlului, având în vedere faptul că rezultatele acestuia se materializează în acordarea sau neacordarea (eventuale penalizări) subvențiilor pe anul 2016, proprietarii exploatațiilor non-profesionale și comerciale, inclusiv asociațiile, cu animale sunt rugați să ia legătura cu medicii veterinari de circumscripții, cu utilizatorii de SNIIA, și să-și pună la punct atât evidențele, cât și condițiile de adăpostire, furajare și bunăstare a animalelor deținute.

Director executiv DSVSA Covasna,

Dr. Sikó Barabási Sándor

Publicitate
Publicitate
banner we radio