Ştiri locale

Jandarmeria Covasna scoate la concurs 3 posturi de ofițer specialist prin încadrare directă sau rechemare în activitate

Jandarmeria Covasna scoate la concurs 3 posturi de ofițeri specialiști (în comunicații, tehnologia informației, respectiv informare şi relații cu publicul), prin încadrare directă sau rechemare în activitate, candidații putând să depună cererile de înscriere până în data de 20 septembrie.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă minimum 18 ani împliniţi, cetăţenie română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu, respectiv să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.

Publicitate

De asemenea, conform regulamentului de concurs, candidaţii trebuie să aibă „un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; și să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate sau încadrare directă”.

Totodată, le este interzis să aibă tatuaje sau elemente ornamentale, inserate sau implantate pe sau în corp, şi care să fie vizibile în ţinuta de vară, şi să nu aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic.

Pentru funcția de ofițer specialist principal, candidaţii trebuie să aibă studii superioare de lungă durată sau studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile: inginerie electrică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale; ingineria sistemelor; cibernetică, statistică şi informatica economică specializarea informatică economică; inginerie şi management specializarea inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic sau specializarea inginerie şi management în domeniul comunicațiilor militare; ştiinte militare, informaţii şi ordine publică specializarea managementul sistemelor de comunicații militare sau specializarea managementul organizației.

Pentru ocuparea funcției de ofițer specialist II, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență – ciclul I Bologna, sau studii superioare de lungă durată cu licență; dar și pregătire de specialitate (curs sau program formativ/master ori altă formă de pregătire în domeniul stiintelor comunicării/sociologie sau relații cu publicul desfăşurate în țară sau în străinătate). Pregătirea de specialitate nu este necesară în cazul în care cel care urmează să ocupe postul are pregătire de bază/a dobândit competențe certificate recunoscute printr-un act de studiu, în domeniul ştiinţelor comunicarii/sociologie.

Potrivit regulamentului de concurs, cadrele militare și polițiștii în activitate nu pot participa la concurs.

Candidații se pot înscrie la o singură specialitate, proba fiind organizată în aceeași zi și la aceeași oră pentru toate cele 3 posturi.

Cererile de înscriere însoțite de documentația necesară pentru participarea la concurs pot fi trimise până în perioada 12-20 septembrie, exclusiv online la adresa de e-mail: recrutare@jandarmeriacovasna.ro.

Toate informațiile privind cerințele posturilor, condițiile de încadrare, calendarul concursurilor, formularele necesare, respectiv tematica și bibliografia pot fi obținute accesând site-ul www.jandarmeriacovasna.ro, la secțiunea „carieră”.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pot fi obţinute de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Jandarmeriei Covasna, Bulevardul General Grigore Bălan nr. 71 sau la numărul de telefon: 0267/ 313.603; interior: 24407, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
Publicitate
banner we radio