Ştiri locale

GAL Sepsi: 6 proiecte propuse spre finanțare în urma celor 3 apeluri de proiecte din anul 2020

Asociația GAL Sepsi a prezentat presei raportul activităților pe anul 2020 și noile directive strategice ale organizației. 

Veres Nagy Tímea – managerul de proiect, a relatat cele mai importante rezultate ale anului precedent și anume: încheierea cu succes a trei apeluri de proiecte, soldate cu depunerea a 6 fișe de proiecte înaintate de organizații civile și guvernamentale locale. În același timp, a subliniat și obiectivele strategice și planurile asociației pentru perioada următoare.

Publicitate

Una dintre sarcinile majore ale Asociației GAL Sepsi este să faciliteze alocarea a aproape 7 milioane de euro organizațiilor și instituțiilor din Sfântu Gheorghe, prin intermediul unor proiecte de finanțare care servesc obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și contribuie la creșterea nivelului de trai a 1.000 de persoane marginalizate până la sfârșitul anului 2023. Acest proces de alocare a luat sfârșit în luna aprilie a acestui an, când a fost depusă ultima cerere de finanțare aprobată la nivel local și a primit acordul favorabil central de la București, permițând încărcarea proiectului în sistemul național de cereri de finanțare.

Veres Nagy a relatat că acesta este un moment definitoriu în istoria asociației, care și-a început activitatea în 2017, întrucât între martie 2020 și aprilie 2021 au fost lansate 3 apeluri de proiecte, la care au fost depuse 6 fișe de proiect atât în ​​parteneriat cu organizații civile locale, cât și diverse instituții publice. Managerul de proiect a subliniat că, pe baza principiului dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității, faptul că majoritatea cererilor au fost depuse în parteneriat de către organizații a fost la fel de important ca și faptul că aproape toată suma disponibilă a fost absorbită.

Toate proiectele urmăresc obiectivul principal al Strategiei de Dezvoltare Locală și anume reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în cele trei zone urbane marginalizate (ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos), prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și stimularea vieții economice. 

În vederea implementării dezvoltărilor infrastructurale, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a depus 3 cereri de finanțare de tip POR (Program Operațional Regional) pentru construirea unei grădinițe, a 50 de locuințe sociale și a unui centru comunitar integrat în Cartierul Őrkö, solicitând o finanțare totală de 4.480.000 de euro din 4.500.00 euro.

Au fost primite, de asemenea, 3 aplicații de tip POCU (Programul Operațional Capital Uman) de la un total de 9 organizații pentru dezvoltarea și implementarea de servicii integrate. Cele 3 proiecte depuse de Organizația Caritas Alba Iulia Filiala Sfântu Gheorghe, Serviciul de Ajutor Maltez filiala Sfântu Gheorghe respectiv de Fundația Creștină Diakonia oferă intervenții integrate pentru aproximativ 1000 de persoane, sprijină familiile de la periferia societății și indivizii pentru a-și spori prezența pe piața muncii, accesul la educație, condițiile de locuință și șansele la o viață decentă, facilitând astfel integrarea lor în societatea locală. Aplicanții au solicitat în total 2.120.000 de euro pentru cele trei proiecte.

La finalul conferinței de presă, Veres Nagy Tímea a prezentat inițiativele care merg dincolo de implementarea SDL și care au fost lansate anul acesta ori s-au concretizat anul acesta.

La începutul anului 2020 a fost lansat proiectul „Uplift: căi și politici urbane pentru combaterea inegalităților în rândul generațiilor viitoare” – în care Asociația GAL SEPSI este unul dintre cei 18 parteneri din 9 țări. Proiectul va dura trei ani și este implementat în cadrul programului Comisiei Europene Orizont 2020. Scopul este explorarea și înțelegerea proceselor care duc la inegalități sociale în orașele europene și apoi dezvoltarea unui plan de acțiune locală în 4 orașe partenere, unde vor avea loc și intervenții pilot. Sfântu Gheorghe este unul dintre aceste patru orașe, iar proiectul va răspunde inegalităților care afectează tinerii în educație.

Un alt program inițiat de asociație îl reprezintă o serie de intervenții de facilitare a proceselor de ocupare a locuințelor sociale, scopul este acela de a asigura ocuparea potrivită și utilă a 50 de locuințe sociale în Sfântu Gheorghe, precum și asigurarea sustenabilității locuințelor sociale și dezvoltării familiilor beneficiare, prin implicarea specialiștilor cu experiență în domenii similare.

În cele din urmă, managerul de proiect al asociației a prezentat presei și planurile GAL Sepsi pentru viitor. Primul dintre acestea este că au fost formulate viziunea și misiunea asociației, potrivit cărora GAL Sepsi contribuie la creșterea nivelului de trai al locuitorilor cu risc de sărăcie sau excluziune socială din Sfântu Gheorghe prin identificarea și implementarea unor măsuri integrate și crearea de sinergii între sectoare. În implementare acesteia GAL Sepsi se bazează pe sprijinul comunității și cooperarea organizațiilor locale (civile, municipale și de stat), prin urmare a inițiat trei grupuri de lucru (comunicare, servicii sociale și locuințe sociale) de-a lungul obiectivelor strategice. Grupurile de lucru cumulează experiența existentă, know-how-ul și ideile specialiștilor locali din domeniu, pentru a crea noi proiecte și soluții inovatoare la problemele sociale existente.

La finalul conferinței, Veres Nagy a concluzionat că cel mai mare beneficiu al anului 2020 a fost că organizațiile civile, instituțiile publice și locale, persoanele fizice și întreprinderile care cred în lupta împotriva sărăciei și în eliminarea excluziunii sociale au format parteneriate din ce în ce mai strânse și își împărtășesc experiențele, totodată și-a exprimat convingerea că această colaborare va duce cu siguranță la rezultate pozitive.

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul Asociației GAL Sepsi:
https://galsepsi.ro

Publicitate
Publicitate
banner we radio