Forumul Civic al Românilor
Ştiri locale

Contravenții și infracțiuni electorale

În contextul organizării alegerilor Parlamentare din acest an, MAI desfăşoară o campanie de informare a cetăţenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot. Mai jos sunt redate principalele contravenţii şi infracţiuni prevăzute de legislația în vigoare, în domeniul electoral:

Contravenţii electorale

Contravenţiile legate de procesul alegerilor sunt prevăzute la Capitolul XI din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;

– Continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia (10.12.2016 ora 07.00) – se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei;

– Sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor, la sediile secțiilor de votare, să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați – se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei;

– Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite – se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.

Infracţiuni electorale

Acestea sunt prevăzute în Codul Penal, Titlul IX. Infracţiuni electorale, la art. 385 – 393. Printre aceste infracțiuni, enumerăm:

– Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi;

– Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani;

– Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani;

– Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Alege să fii corect! Sesizează prin 112 orice încălcare a prevederilor legale în domeniul electoral!

Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Covasna

Agent principal de poliție Marin Nicoleta

Publicitate
banner we radio