Ştiri locale

Bilanţul IPJ Covasna pe anul 2020

Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, în anul 2020, a avut ca scop promovarea unui sistem integrat de ordine şi siguranţă publică, proactiv, orientat către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, menținerea siguranţei rutiere, precum și diminuarea/menținerea la un nivel minim a infracționalității, în special a celei comise cu mare violență.

De asemenea o parte importantă a activității desfășurate de polițiștii inspectoratului pe parcursul anului trecut, a fost reprezentată de activitățiile desfășurate în vederea prevenirii și combaterii pandemiei de COVID- 19. Astfel, împreună cu celelalte structure din cadrul M.A.I. și alte instituții partenere polițiștii au desfășurat zilnic acțiuni de verificare a respectării normelor legale în vigoare instituite pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS- COV-2.

Publicitate

Managementul resurselor umane Resursa umană este cea mai importantă verigă din lanțul siguranței publice pe care dorim să-l întărim prin fiecare acțiune. În acest sens, pe parcursul anului 2020 a fost suplimentat numărul de posturi din statul de organizare al unității prin crearea a două noi structuri: Biroul Siguranță Școlară și Biroul pentru Protecția Animalelor.

Activitatea preventivă

În cursul anului 2020 au fost stabilite ca priorităţi locale în domeniul prevenirii criminalităţii următoarele:

  • Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
  • Prevenirea furturilor din locuinţe
  • Prevenirea violenţei intrafamiliale

În acest sens, pe parcursul anului 2020 au fost organizate 209 activităţi în comun cu unităţile de învăţământ şi de ocrotire, la care au participat 1.324 elevi, 79 cadre didactice şi 136 părinţi ai elevilor.

Totodată, au fost organizate 120 de întâlniri cu instituţiile partenere în cadrul activităţilor preventive desfăşurate.

Pentru că siguranţa în şcoli reprezintă o prioritate pentru poliţiştii covăsneni, în cursul anului 2020 a fost înfințată o structură specializată – Biroul Siguranță Școlară, structură care desfăşoară activităţi pentru asigurarea unui climat de siguranță în instituțiile de învățământ, prevenirea criminalităţii în vederea creşterii gradului de siguranţă a elevilor, studenţilor şi a personalului didactic în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ şi a campusurilor preuniversitare/universitare.

Polițiștii vor continua să fie prezenți în școli cu activități preventive dedicate elevilor și nu numai, menirea acestor întâlniri fiind acela de a-i educa pe tineri în sensul adoptării unui comportament preventive, bazat pe cunoașterea și respectarea normelor legale.

Siguranța traficului rutier este, de asemenea, un domeniu important al activității polițiștilor.

Activitatea desfășurată la nivelul structurilor de poliție rutieră a urmărit reducerea cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave.

În vederea reducerii cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave, efectivele de poliție rutieră au organizat și desfășurat în cursul anului 2020 un număr de  1.184 de acțiuni.

La nivelul judeţului Covasna, în perioada de referință, s-au înregistrat cu 27,10% mai puține accidente de circulație față de anul 2019.

Acțiunile polițiștilor pentru menținerea siguranței traficului rutier vor fi continuate și în anul 2021, cu accent pe activitățile preventive și a celor de educație rutieră desfășurate în școli.

În mediul rural, în cursul anului 2020, infracţiunile contra persoanei au scăzut cu 17,71 %, iar infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 13,82 %.

Pe linia combaterii criminalității economico-financiare, în 2020 polițiștii de la structurile de profil au desfășurat au fost desfășurate 30 acțiuni, cu 579 de controale directe, în urma cărora au fost constatate 316 contravenții aplicate în valoare de  1.017.300  lei

Totodată, au fost confiscate bunuri și mărfuri în valoare de 124.600 lei, precum și 737 litri băuturi alcoolice,  5.200 fire țigarete de contrabandă, 3,21 kg.  tutun, 200 litri motorină, 57 mc. material lemnos.

Combaterea delictelor silvice a fost, de asemenea, o prioritate pentru polițiști. Au fost desfășurate 898 acţiuni, ocazie cu care au fost aplicate 556 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 863 mii lei şi s-a dispus confiscarea faptică a 6.452  mc. material lemnos în valoare de 1.648 mii lei, precum şi 662 de pomi de Crăciun

În ceea ce privește regimul armelor, explozivilor şi a substanţelor periculoase, polițiștii covăsneni au executat peste 650 de acțiuni și controale, aplicând 59 desancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 151.450 de lei

De asemenea, au fost ridicate 21 arme de foc, 386 bucăți de muniție și 14,11 de kg. de articole pirotehnice.

Pentru mărirea gradului de siguranță al cetățenilor polițiștii de proximitate covăsneni au desfăşurat, în anul 2020,  activităţi de verificare în 564  de petiții, 539 au fost soluționate, iar 25 au rămas în lucru.. Totodată, aceștia au desfășurat 1.197 de activităţi directe în comunitate, 414 de întâlniri cu persoane de vârsta a treia, au consiliat peste 2000 de persoane și au desfășurat aproape aproape 600 de activităţi în unităţi de învăţământ și la asociaţii de locatari.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale a executat aproape 600 de misiuni, iar pentru pregătirea profesională continuă, Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au organizat 36 ședinte de pregătire tactică, fiind instruiți 287 de polițiști de ordine publică, poliție rutieră  si poliție transporturi.

În 2019 și structurile de suport ale inspectoratului au desfășurat activități specifice:

La nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistici şi Evidenţe Operative au fost rezolvate, pe loc, 17.751 de cereri ale persoanelor fizice sau juridice de eliberare a certificatelor de cazier judiciar;

La nivelul Serviciului Criminalistic au fost desfășurate peste 1.500 de activități criminalistice, care includ cercetări la fața locului sau efectuarea de expertize criminalistice.

Și asigurarea dreptului de petiționare a beneficiat de atenție din partea polițiștilor cu ressponsabilități în domeniu. În 2020 fost înregistrate înregistrate 1.933  de petiţii.

Prioritatea Inspectoratului de Poliție Județean Covasna o reprezintă creşterea gradului de siguranţa a cetăţenilor, protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.

Pe parcursul anului 2021 poliţiştii covăsneni vor continua desfășurarea activităților specifice în spiritul legii și în slujba cetățeanului, pentru asigurarea unui climat de siguranță pe raza județului Covasna.

Totodată, în contextul pandemiei de COVID- 19, polițiștii vor continua să desfășoare activități specifice, conform competențelor pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS COV 2  pe toată raza județului Covasna.

(Compartimentul Relații Publice al IPJ Covasna)

Publicitate
banner we radio