Ştiri locale

Atenție! Cu petardele nu te joci!

Poliţia Română a demarat, la data de 23 noiembrie, acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII” 2020, astfel fiind continuate, și în acest an, activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.

Astfel, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna efectuează verificări și controale, atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau complexelor comerciale.

Publicitate

Activitățile au scopul de a preveni și combate orice evenimente negative (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri) generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2020/2021.

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995, persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte,           să depoziteze, să comercializeze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilorlegale.

Prin excepţie de la prevederile legale mai sus menționate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoria 1/F1 iar persoanele au împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile P1 și/sau T1.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin.1 din HG nr 536/2002 mod „articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean (…) şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.”

Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o perioadă determinată cu posibilitate de prelungire. Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie, prin intermediari neautorizaţi  este interzisă.

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor, cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor  de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

ATENȚIE!

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 –06.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1/F1 pot fi deţinute şi utilizate și de către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Articolele pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, apărute pe piața din România, nu sunt destinate a fi utilizate în scop de divertisment, folosirea acestora fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animale agresive sau sălbatice, de către fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizează astfel de articole pirotehnice în scop tehnic.

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

Sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă în care tinerii sunt tentați să încerce modalități de  ”distracții”, folosind articole pirotehnice de divertisment, fără să conștientizeze pericolele la care se expun.

Tocmai de aceea, părinţii, profesorii și nu în ultimul rând poliţiştii trebuie să-i înveţe pe aceştia cum să evite anumite situaţii care îi pot transforma în victime, atât fizic, cât și din punct de vedere legal.

Așadar, vă recomandăm să îi învățați pe copii că:

  •  Este strict interzis să utilizeze materiale  pirotehnice   (artificii, petarde și pocnitori)!
  • Nu trebuie să dea curs provocărilor și să evite utilizarea acestor  produse în cazul în care le sunt oferite!
  • Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă !
  •  16 ani este vârsta minimă de la care pot fi utilizate materiale pirotehnice de tipul: steluțe, lumănâri scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți, cu stricta respectare a instrucţiunilor de utilizare înscrise pe ambalaj.
  • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoria P1 (altele decât cele de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut) către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Pentru prevenirea oricăror evenimente negative (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), generate de nerespectarea  legislației privind obiectele pirotehnice, recomandăm:

  • Respectați instrucțiunile de utilizare înscrise pe ambalajul articolelor pirotehnice;
  • Interziceți utilizarea artificiilor, petardelor și pocnitorilor de către copii, informați-vă  cu privire la riscurile la care vă expuneți;
  •  Păstrați articolelor pirotehnice în locuri sigure, la care copiii nu au acces;
  • Nu vă jucaţi cu petarde şi artificii, respectați legislația în vigoare privitoare la achiziționarea/utilizarea materialelor pirotehnice.

Cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane fizice/juridice autorizate:*petardele pot fi comercializate doar în spații destinate vânzării unor astfel de articole și numai după obținerea autorizației de deținere și comercializare.

Sesizați poliția când constatați că sunt vândute ilegal articole pirotehnice

*comercializarea, fără drept, de articole pirotehnice constituie infracțiune și vă pune în pericol sănătatea și integritatea corporală.

ATENȚIE LA ETICHETĂ!

  • la achiziționarea de articole pirotehnice verificați eticheta. Acestea să fie inscripționate în limba română! Este interzisă vânzarea către populație a articolelor pirotehnice din categoriile T/P/F2, T/P/F3, F 3, F4!

Exemple articole pirotehnice care pot fi comercializate către public: steluțe; lumânări scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; inele de foc; sateliți.

(Compartimentul Relații Publice al IPJ Covasna)

Publicitate
banner we radio