Ştiri locale

Alege să fii pompier militar! ISU Covasna recrutează candidaţi pentru Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă

Începând de luni, 15 februarie și până pe 28 februarie 2021, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești.

La nivelul județului Covasna, recrutarea candidaților pentru Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești se realizează de personalul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihai Viteazul” al judeţului Covasna.

În acest an, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești vor fi scoase la concurs 300 de locuri.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihai Viteazul” al județului Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului , nr. 33, în perioada 15 – 28.02.2021, de luni până vineri, între orele 09.00 -15.00.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021. Până la data de 08 martie 2021 se va realiza evaluarea psihologică a candidaților, conform planificării. Avizul psihologic va fi introdus în dosarul de recrutare de către compartimentul de specialitate.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 18 – 24 martie 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor, care constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică, se va desfășura în data de 27 martie 2021.

Urmează examinarea medicală care se va realiza, în perioada 29 martie -16 aprilie, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe  site-ul oficial al Şcolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”- www.scoaladepompieri.ro,  până la data de 17 aprilie 2021.

Activitățile organizate în vederea recrutării și selecției candidaților vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în rândul candidaților și al personalului implicat.

Informaţii suplimentare sunt publicate pe site-ul ISU Covasna (http://www.isujcv.ro/page51.html) sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0267/315350, 0267/315351, iar informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia etc. vor fi disponibile pe pagina oficială a instituției de învățământ: www.scoaladepompieri.ro.

Publicitate
banner we radio