Info Trafic, Ştiri locale

A fost stabilit traseul pentru autostrada Brașov – Târgu Secuiesc – Bacău

CNAIR a aprobat etapa finală de realizare a Analizei multicriteriale de traseu (AMC2) privind Autostrada A13 Brașov – Bacău. Varianta 1 de traseu (albastru pe harta de mai sus) a obţinut cele mai multe puncte şi a fost aleasă pentru construcţia autostrăzii.

Deputatul USR Bacău Cristian Ichim susține care sunt avantajele acestei variante:

Publicitate

„Autostrada Brașov-Bacău reprezintă una dintre prioritățile rutiere, face parte din Master Planul General de Transport al României aprobat prin HG nr. 666/2016 și are ca scop asigurarea conectivității rutiere dintre Europa Centrală și Regiunea Moldova, contribuind la dezvoltarea durabilă și la eliminarea blocajelor în cadrul infrastructurilor rețelelor majore de transport TEN – T, obiectiv principal fiind îmbunătățirea vitezei de deplasare dintre orașele Brașov – Bacău.

Varianta 1 de traseu: De la Km 86+000 (87+442) traseul continuă pe partea stângă a DN11 sens (Brașov-Bacău) cu orientare Nord-Est, traversează o serie de văi și drumuri de exploatare și se înscrie pe la nordul localităților Poiana Sarată, Hârja și Ferăstrău Oituz până în zona Km 121-000. Se menționează faptul că în zona Km 90+000-98+000, a fost făcută o modificare de traseu pentru varianta roșie, pentru a se evita traseul habitatului 91E0.

Avantaje (varianta 1):

  1. Este cea mai scurtă decât varianta 2 cu cca. 1,7 km.
  2. Necesită investiții geotehnice și ridicări topografice mai reduse.
  3. Costurile de construcție estimate sunt mai mici cu cca. 165 milioane de euro
  4. Interacțiunea cu liniile electrice de înaltă tensiune și gaze este mai redusă.
  5. Lungime mai redusă poduri/pasaje/viaducte cu cca. 390 m.
  6. Este agreată de UAT teritoriale
  7. Este agreată de Transelectrica
  8. Impact mai redus aspra habitatelor prioritare.
  9. Nu afectează habitatul de interes conservativ 91E0
  10. Impact mai redus asupra defrișărilor în situri NATURA 2000.

Lungimea estimată a acestei autostrăzi este de 162 km, iar sursele de finanțare sunt: 85% fonduri externe nerambursabile și 15% cofinanțare.

Autostrada Brașov – Bacău străbate cea mai mică altitudine, dintre cele trei variante de traversare a Carpaților, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra costului de operare a autovehiculelor. La Brașov, se va „lega” de A3, Brașov – Făgăraș.

Sectorul Brașov – Brețcu este cel mai ușor de realizat, din punctul de vedere al reliefului, în timp ce porțiunea Brețcu – Oituz este considerată dificilă. Pasul Sohodol, cunoscut de băcăuani drept Dealul „Măgura”, va fi străbătut cu ajutorul tunelurilor.

„Dupa finalizarea Analiza Multicriteriala Etapa 2 si alegerea variantei optime de traseu, urmatoarea etapa este aceea de realizare a Studiului de Fezabilitate. In cadrul acestei etape a Studiului de Fezabilitate, Prestatorul va realiza toate studiile de teren (hidraulic si hidrologic; studiu geotehnic; studiu topografice, arheologice, obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv obtinerea acordului de mediu), pentru varianta optima recomandata si va intreprinde toate demersurile necesare pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate.” a transmis CNAIR pentru Bacau.net

Publicitate
banner we radio