Ştiri locale

Şi tu poţi deveni poliţist! S-a dat startul înscrierilor pentru admiterea în unităţile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

Poliţistul este cel care veghează permanent pentru liniştea cetăţeanului. E mereu pregătit să intervină, are spirit civic, iar problemele comunităţii sunt şi problemele lui. Poliţistul este omul, este prietenul care «la nevoie se cunoaşte» şi face ca siguranţa şi liniştea publică să fie regula în societate, iar faptele prin care se încalcă acest deziderat să fie sancţionate ferm şi cu intransigenţă, în litera şi spiritul legii.

Opţiunea pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne conferă o serie de avantaje: învăţământ gratuit la standarde europene, asistenţă medicală permanentă, stimulente financiare, cazare şi masă gratuite. De asemenea, trebuie menţionate sălile de clasă, bazele sportive şi laboratoarele moderne puse la dispoziţia cursanţilor, poligoanele de tragere şi oportunitatea de a fi pregătiţi de specialişti în domeniu, iar la terminarea studiilor absolvenţii semnează un contract pe o perioadă de zece ani cu Poliţia Română.

Publicitate

Lex et honor (Lege şi onoare) – acesta este motto-ul după care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea, iar dacă vrei să faci şi tu parte din echipa celor pentru care dreptatea este principiul de bază, atunci vei găsi în continuare informaţiile de care ai nevoie.

Numărul de locuri aprobate de conducerea M.A.I., în vederea scoaterii la concurs, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne:

\"politie\"

 

IPJ Covasna recrutează şi candidaţi pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne, la instituţiile de învăţământ superior şi postliceal ale Ministerului Apărării Naţionale şi S.R.I. Informaţii privind numărul locurilor alocate, dar şi alte informaţii utile, se regăsesc pe site-ul www.cv.politiaromana.ro, la secțiunea „Carieră – Admitere 2017”.

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concursul de admitere:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru savârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere, forma de învăţământ cu frecvenţă:

a) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60.

b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

e) pentru candidaţii care optează pentru locurile M.A.I. în cadrul instituţiilor de învăţământ militar (aparţinând MApN), să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Cererile de înscriere la concurs vor fi primite de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, până la data de:

– 26.05.2017 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I.;

– 26.05.2017 pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. pentru locurile M.A.I.;

– 21.07.2017 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

Pentru informații detaliate puteți consulta pagina de internet www.cv.politiaromana.ro secțiunea Carieră – Admitere 2017.

CONTACT – SERVICIUL RESURSE UMANE AL I.P.J. COVASNA

TELEFON 0267/307.400,  interior 21.113

Publicitate
Publicitate
banner we radio