Ştiri locale

Sfântu Gheorghe 7+. Programul lui Mădălin Guruianu

Programul pentru municipiul Sfântu Gheorghe  este un program care porneşte de la premisa că s-a vorbit mult şi fără rost despre diverse forme de autonomie locală, dar propunerile concrete au lipsit.

Credem în autonomia locală,  cu şi pentru oamenii din comunitate!

Publicitate

 

VIZIUNEA PENTRU ECONOMIE ŞI  ADMINISTRAŢIE

Vrem să stabilizăm un pol de dezvoltare cu centru la Sfântu Gheorghe şi susţinem producătorii locali. Vom crea astfel locuri de muncă, vom deveni atractivi pentru investitori, vom mări competitivitatea producătorilor noştri pe piaţa liberă, vom dezvolta industria uşoară, agricultura şi turismul, mai ales cel rural şi cel cultural. Plus, ne dorim implicarea masivă a tinerilor în viaţa cetăţii şi transparentizarea cheltuielilor.

1. Buget multianual  şi consensual – stabilirea prin dezbatere publică a unor priorităţi ale comunităţii pe următorii 7 ani şi pact local între toate forţele politice – deficitul bugetar merge numai pentru investiţii, nu pentru cheltuieli.

2. Subvenţii stimulative şi reduceri substanţiale de taxe locale pentru angajatorii de tineri şi de şomeri din zona ”7+”, în condiţiile premise de lege, evident.

3. Facilităţi pentru micii întreprinzători, producători industriali sau agricoli, comercianţi sau prestatori de servicii, mai ales cei din centrele de afaceri şi pieţele agroalimentare– reduceri de taxe şi impozite, dar şi asigurarea infrastructurii necesare la standardele sec. al XXI-lea.  

4. Mărirea bugetului oraşului prin emiterea de obligaţiuni municipale cu maturitate pe termen mediu şi lung – 7 ani. 

5. Atragerea în continuare a fondurilor europene sau guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii locale şi transparenţă în folosirea banului public, prin punerea în practică a unui audit privat la cheltuielile bugetare.

6. Platformă de dezbateri publice şi online, AGORA “I LOVE SAINT GEORGE” – crearea unei reţele de tineri specialişti din comunitate sau de prin alte părţi ale ţării / lumii, care să acţioneze pentru Sfântu Gheorghe – Părerea tinerilor contează.

7. Înfiinţarea unui Comitet Consultativ al Tinerilor, care să dea avize pentru hotărârile importante ale Consiliului Local, luând în considerare efectele acestora asupra comunităţii pe termen lung – Nici o decizie, fără acordul tinerilor!

 

VIZIUNEA PENTRU URBANISM ŞI MEDIU

Vrem să menţinem şi chiar să ridicăm nivelul de oraş curat, cochet, cu străzi refăcute, cu parcuri îngrijite şi parcări amenajate, dar credem că mai sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi propunem trei direcţii importante de acţiune pentru comunitatea noastră în următorii ani: “Oraş vizibil din cer”, “Oraş Verde”, “Oraş Autonom Energetic”.

1. “Oraş vizibil din cer” este un proiect iniţiat de câţiva oameni vizionari din comunitate, prin care pe acoperişurile caselor şi blocurilor din Sfântu Gheorghe, refăcute cu această ocazie!, s-ar putea imprima o suită de motive tradiţionale din zonă, vizibile de sus..

2. Extinderea proiectului de introducere în subteran a cablurilor de tot felul din oraş şi continuarea refacerii infrastructurii – străzi şi trotuare de pe întreg teritoriul oraşului, plus montarea unor semafoare pentru pietoni unde va mai fi nevoie.

3. Punerea în valoare a unor circuite turistice culturale în oraş şi în zona adiacentă – arhitectura ecleziastică: “Biserici cu tradiţie”; arhitectura laică: “Clădirile proiectate de Kos Karoly”, “Castele, Muzee, Case Memoriale, Monumente”

4. Oraş Verde presupune mai multe direcţii de acţiune în zona promovării soluţiilor ecologice, prioritate la licitaţii, acordarea de facilităţi pentru cei care folosesc surse de energie regenerabilă şi implementarea ideii de “poluatorul plăteşte”, prin ridicarea impozitelor pentru firmele care produc impact pentru mediu.

5. Crearea unui fond de stimulare pentru energia verde, pentru ca oamenii din comunitate să introducă cele mai noi metode pentru încălzirea locuinţei şi a apei din surse regenerabile, atât a celor solare, eoliene, geotermale şi introducerea unui sistem de puncte pentru asociaţiile de locatari, pentru încurajarea curăţeniei şi implementării soluţiilor ecologice la blocuri.

6. Promovarea şi subvenţionarea “revoluţiei permaculturii” în oraş şi zonele limitrofe – un sol sănătos, respect pentru natură, “o agricultură cu etică” şi înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare ciuperci sau fructe de pădure, dar şi asumarea ţintei de 26 mp spaţii verzi / locuitor începând cu anul 2013.

7. Oraş Autonom Energetic presupune ca într-un număr rezonabil de ani, printr-o politică coerentă şi consecventă, nici un obiectiv al municipalităţii să nu mai fie nevoit să consume decât energie regenerabilă.

 

VIZIUNEA PENTRU EDUCAŢIE ŞI TINERET

Vrem să aducem şcolile la valorile unei economii actuale, centrată pe evoluţie continuă şi încurajăm parteneriate cu mediul privat, Plus că trebuie să ne concentrăm masiv eforturile de a oferi facilităţi de locuinţe ieftine şi oportunităţi de angajare pentru ca tinerii pregătiţi să considere reîntoarcerea în Sfântu Gheorghe ca o alternativă din ce în ce mai viabilă. În lipsa lor ne-ar fi foarte greu să dezvoltăm armonios oraşul. “Investim în oameni” este directiva pe care ar trebui să o avem în minte în fiecare zi. 

1. Şcoală adaptată la nevoile pieţei. Programe şcolare, liceale şi universitare corelate cu economia locală şi atragerea investitorilor privaţi să investească în programe de dezvoltare a tinerilor.

2. Facilităţi fiscale pentru angajatorii de tineri absolvenţi – taxe locale 0 în primul an şi puncte în plus la licitaţiile autorităţii locale pentru firmele care au peste 10% angajaţi tineri sub 25 de ani.

3. Promovarea educaţiei non-formale, a ecologiei, a grupurilor de iniţiativă în domeniul cultural sau sportiv, a voluntariatului şi a organizaţiilor civile – fonduri speciale, premii etc.

4. Recompensarea profesorilor implicaţi în activităţi non-formale, gen excursii şi tabere culturale, recreative sau sportive – instituirea unei “Burse Sfântu Gheorghe pentru profesori”, pe modelul celei pentru elevi

5. Promovarea bilingvismului în şcoli şi formarea unor generaţii mai empatice, mai deschise la alteritate, având în vedere specificul zonei, încurajând astfel şcolile mixte, mai ales prin amplificarea efectelor care se pot obţine din linia de finanţare separată a proiectelor multiculurale.

6. Introducerea cardului pentru tineri I LOVE SAINT GEORGE, pentru acordarea de reduceri, premii şi facilităţi pentru tineri la intrările la obiectivele cultural sau sportive, cazare, transport etc.

7. Accesul rapid la informaţii utile şi promovarea comunicării online în rândul elevilor – nici o şcoală din Sfântu Gheorghe fără reţea performantă wireless.

 

VIZIUNEA PENTRU CULTURĂ ŞI SPORT

Vrem să menţinem imaginea de oraş în care cultura, identitatea şi multiculturalitatea sunt foarte preţuite. Sperăm să întărim cultura şi sportul, cei doi piloni cu rol de catalizator pentru creativitatea oamenilor din comunitate şi de promotori majori ai dialogului interetnic.

1. Păstrarea sumelor importante pentru viaţa culturală din oraş, dar şi mărirea procentuală a sumelor acordate sportului.

2. Simplificarea depunerii de proiecte şi evaluarea rapidă a acestora în Comisiile Consiliului Local – totul ONLINE!

3. Reabilitarea şi punerea în circuit a tuturor clădirilor de patrimoniu şi celor destinate vieţii culturale şi sportive din oraş, cu accent pe şcolile şi liceele din municipiu, refăcute doar parţial în ultimii ani, Colegiile Mihai Viteazul, Mikes Kelemen, şcolile Varadi Jozsef, Ady Endre şi Nicolae Colan, plus majopritatea grădiniţelor din municipiu având nevoie rapidă de fonduri substanţiale de la buget, dar şi sediile celor două teatre prestigioase, Tamasi Aron si Andrei Mureşanu, plus bazele sportive aflate în lucru, sau în stadiul de proiect: Ştrandul, Stadionul Mic, Sala Polivalentă.

4. Promovarea tradiţiilor populare, obiceiurilor şi sărbătorilor tradiţionale specific locuitorilor din zonă, dar cu un accent suplimentar pus pe Sărbătorile Întregii Comunităţi, cu precădere de Crăciun, de Zilele Sfântului Gheorghe şi de Zilele Sportive Sfântu Gheorghe.

5. Păstrarea unui echilibru în finanţarea acordată direct structurilor şi cluburilor sportive şi finanţarea investiţiilor materiale – amenajare baze sportive adaptate pentru sportul de performanţă, dar şi parcuri sportive în cartiere pentru practicarea pe scară largă a sportului de masă: mese de ping/pong, mese de şah, coşuri de baschet, aparate fitness.

6. Amenajarea unor piste şi “parcări” de biciclete pe tot cuprinsul oraşului pentru a racorda cartierele la zonele deja delimitate şi aflate pe axa centrală a oraşului, plus dezvoltarea unui program în parteneriat public-privat de închiriere gratuită de biciclete, ca şi în oraşele mari. În acest sens, deviza este simplă: “nici un drum construit fără amenajare de pistă de biciclete”!

7. Promovarea voluntariatului şi a educaţiei continue. Amplu proces educaţional şi de implicare în viaţa cetăţii a tuturor oamenilor capabili şi cu idei originale, pe principiul “băncii de timp” – acordare facilităţi sau subvenţii pentru proiecte şi idei, pe principiul timpului acordat în contrapartidă, ca“voluntar pentru Sfântu Gheorghe”.

Mădălin Guruianu

(Articol electoral)

Publicitate
banner we radio