Info Trafic, Ştiri locale

Proceduri simplificate, în beneficiul cetățeanului

Actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și a Poliției Capitalei.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Publicitate

Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și al Poliției Capitalei.

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat, la nivelul județului Covasna adresa fiind oug41.2016.sr@cv.politiaromana.ro.

De asemenea, nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Copia scanată a documentului de identitate poate fi transmisă pe e-mailul serviciului/structurii care urmează să emită avizul/documentul. Adresele le puteți obține consultând site-ul inspectoratului – www.cv.politiaromana.ro – secțiunea „Utile” – „Transmitere documente scanate.”

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Compartimentul Relaţii Publice

Agent principal de poliție Nicoleta Marin

Publicitate
Publicitate
banner we radio