Ştiri locale

Prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în sezonul de vară

Condiţii pentru comercializarea pe timp de caniculă a produselor alimentare în târguri şi la manifestări tradiţionale

DSVSA Covasna va organiza controale în sezonul estival în zonele de agrement, cu ocazia târgurilor tradiționale și a expozițiilor, precum și în locaţiile de interes turistic (pensiuni, tabere, restaurante, cantine etc.).

Publicitate

În perioada verii, se organizează la nivel de localităţi târguri, evenimente social-culturale tradiționale, evenimente la care operatorii economici sau micii producători, persoane fizice, oferă pentru consum participanților, sau pentru vânzare, diferite produse alimentare sub formă de materii prime sau produse finite, obţinute prin procesarea producției de origine animală și vegetală din propria gospodărie.

Aceste activități sunt sprijinite de autorităţile județene și cele locale pentru ca micii producători să îşi poată valorifica în condiții optime produsele tradiționale. De asemenea, un sprijin important îl acordă şi serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prin:

– Promovarea programelor de supraveghere, control și eradicare a bolilor la animale și a bolilor ce se pot transmite de la animale la om;

– Monitorizarea și verificarea obiectivelor din sectorul alimentar și a micilor producători pentru înregistrarea și pentru funcționarea acestora în condiţiile legii;

– Acordarea de asistenţă şi consultanță de specialitate autorităţilor locale care organizează periodic târguri sau manifestări tradiționale;

– Promovarea produselor cu specific tradiţional prin identificarea producătorilor cu astfel de activități;

– Asigurarea consumatorilor în ceea ce privește siguranța alimentelor comercializate în spațiile înregistrate pentru activități temporare de expunere, și supravegheate de inspectorii DSVSA, respectiv a spațiilor unde se produc, procesează, depozitează, transportă, şi comercializează produse alimentare destinate consumului uman.

Pentru prevenirea apariției unor toxiinfecţii alimentare datorate producerii, depozitării, transportului şi valorificării unor astfel de produse în alte condiţii decât cele stabilite prin legislaţia din domeniu, având în vedere şi faptul că începe sezonul cu temperaturi ale mediului ambiant ridicate, autorităţile locale, organizatorii și producătorii care oferă produse alimentare pentru consum uman au o serie de obligații și anume:

Pentru organizatorii de evenimente

Să solicite în prealabil, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de organizarea evenimentelor, de la DSVSA Covasna, aprobarea pentru funcţionarea unor astfel de locaţii, prin depunerea, unui dosar care cuprinde:

a) cerere scrisă (se menţionează locul şi perioada desfăşurării evenimentului, activitatea desfăşurată, tipurile de produse supuse comercializării);

b) lista expozanţilor (împreună cu documentele de autorizaţii sau de înregistrare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi documentele de producator – în copie);

c) contract sau un acord cu o firmă de salubrizare în vederea evacuării deşeurilor alimentare sau menajere.

Organizatorii au obligaţia să asigure:

1) dotările cu utilaje şi echipamente adecvate specifice activităţii, în special mese cu suprafața de expunere a produselor ușor igienizabile;

2) spaţii sau vitrine frigorifice corespunzătoare, cu asigurarea temperaturii optime, pentru păstrarea şi expunerea produselor, cu posibilități de monitorizare a temperaturii în spațiile sau vitrinele frigorifice;

3) sursă de apă potabilă, cu buletin de analiză valabil pentru sursa în cauză;

4) mijloace pentru curăţarea și dezinfectarea instrumentelor și al spațiilor de lucru;

5) grupuri sanitare şi facilităţi de spălare și uscare a mâinilor atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori;

6) spații și utilități necesare pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor.

Expozanţii și producători de produse alimentare

Să solicite la DSVSA Covasna, emiterea documentului de înregistrare, pentru vânzare directă sau, după caz, de vânzare cu amănuntul, documente care stabilesc:

a) numele producătorului;

b) sortimentele și cantitatea de produse care se valorifică;

c) locul de comercializare și aria de distribuție.

Să posede pe lângă documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de DSVSA, actul de identitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănătate personală,fișa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitatea de proveniență;

Să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor de origine animală şi vegetală, în timpul obţinerii, transportului şi comercializării;

Produsele :

– produsele primare de origine animal (neprelucrate : lapte, ouă, miere etc.)trebuie să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;

– să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului, culorii, mirosului, gustului ori consistentei;

– să fie transportate în ambalaje şi mijloace de transport autorizate de DSVSA şi igienizate;

– să fie identificate prin etichete pe care să fie înscrise menţiuni referitoare la producător, denumirea produsului, data obținerii, condiții de păstrare, eventual și alte date necesare informării consumatorului; eticheta se aplică pe ambalajul tradiţional, sticla pentru laptele crud, cutii de plastic sau puţini, pentru brânzeturi, și nu direct pe produs;

– în cazul produselor tradiționale, producătorul trebuie să posede pentru aceste produse certificatul de atestare prin care produsele sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Odată cu începerea sezonului estival, conducerea DSVSA Covasna va elabora un plan privind desfăşurarea unor controale cu tematică specifică, în zonele de agreement, cu ocazia târgurilor tradiționale și a expozițiilor, precum și localităţile de interes turistic (pensiuni, tabere, restaurant, cantine etc.).

Scopul acţiunii este protejarea sănătăţii consumatorilor, în contextul unei afluenţe mari de turişti şi a creşterii rulajului de marfă pentru unităţile din industria alimentară din zonele de agreement, localităţile de interes turistic, târguri tradiționale etc.

Aceste controale oficiale vizează identificarea şi retragerea de la comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare care prezintă un risc pentru sănătatea publică.

În această perioadă, inspectorii DSVSA Covasna vor verifica:

– condiţiile de igienă în care funcţionează unităţile de alimentaţie publică, pizzeriile, cantinele, unităţile tip catering, cofetăriile, patiseriile, laboratoarele de cofetărie şi patiserie, pensiunile turistice, unităţile de tip hipermarket şi supermarket şi magazinele alimentare; respectarea cerinţele generale de igienă a alimentelor;

– respectarea cerinţelor pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare cu amănuntul (unităţile de vânzare cu amănuntul trebuie să desfăşoare numai acele activităţi pentru care deţin documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberate de către DSVSA);

– eligibilitatea materiilor prime;

– trasabilitatea materiilor prime;

– respectarea cerinţelor de igienă privind manipularea, prepararea şi depozitarea alimentelor;

– respectarea cerinţelor de igienă privind expunerea şi servirea alimentelor;

– implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP şi a programelor de autocontrol.

În vederea eficientizării acestor controale oficiale, DSVSA Covasna va solicita sprijinul prefecturii și a Consiliului Județean, în sensul de a dispune autorităţilor locale (primăriilor) să informeze DSVSA cu privire la perioadele în care se organizează anumite evenimente (târguri de vară, pelerinaje cu ocazia unor sărbători religioase, zilele comunelor etc.), în vederea efectuării unor controale oficiale pentru verificarea respectării condiţiilor de igienă la prepararea şi servirea alimentelor.

DSVSA Covasna va comunica opiniei publice rezultatele acestor controale oficiale.

Director executiv

Dr. Sikó-Barabási Sándor

Publicitate
Publicitate
banner we radio