Ştiri locale

DOCUMENT. Prefectura anunţă măsuri suplimentare pentru judeţul Covasna care intră în vigoare de luni

În Monitorul Oficial al României nr.1042/2020 s-a publicat Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020, Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, dar și Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul țării noastre. Măsurile care intră în vigoare din data de 9 noiembrie a.c., interzic desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private. În toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23:00-5:00, cu următoarele excepții motivate de:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

Publicitate

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere (Vezi AICI modelele de declaraţii). De asemenea, s-a instituit obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea  în intervalul orar 5.00-21.00.

Unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. O altă măsură prevede obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

În acest sens, la data de 8 noiembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului – Județul Covasna, a avut loc o întâlnire, în context COVID-19, cu primarii municipiilor și orașelor din județ, ocazie cu care au fost analizate și stabilite măsuri necesar a fi aplicate pentru funcționarea piețelor agroalimentare. Măsurile ce vor fi dispuse în acest sens de către membrii CJSU Covasna vor fi stipulate în HCJSU cu nr. 66/09.11.2020. De asemenea, vor fi menționate și unele clarificări din domeniul vieții religioase pe durata instituirii unor carantine zonale.

(Cancelaria Prefectului)

Vezi AICI Hotârârea CJSU nr. 66 integral

Hotărârea nr. 66

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 8 noiembrie 2020, adoptă prezenta Hotărâre:

Art.1 începând cu data de 09.11.2020, la nivelul judeţului Covasna, în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu SARS-COV-2, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât aceasta să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, indiferent de rata de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

Art. 2 Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

Art. 3 (1) în toate localităţile din judeţ, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepţii, motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizata de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/insoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 4 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut La art. 3, alin (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere; (Vezi AICI modelele de declaraţii)

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 3, alin (1) lit.b)-d) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completăm şi semnătura, conform Anexei.

Art. 5 Măsurile prevăzute la pct. 31 şi 32 din anexa la H.C.J.S.U. nr. 47/15.10.2020 se aplică si operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Art. 6 Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sanataţn, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 8 (1) Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă in unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară, precum şi:

a) pieţele închise şi unde se pot rabata pereţii, se vor organiza pentru a le deschide in vederea reducerii infecţiilor cu noul coronavirus, astfel încât să fie funcţionale ca spaţiu deschis;

b) în pieţele unde nu pot funcţiona în acest fel, se vor muta mesele alocate producătorilor agricoli în spaţiile publice, pe alei sau pe străzile din proximitatea pieţelor, cu restricţionarea accesului auto în zonele respective; iar acolo unde nu exista aceasta posibilitate, autorităţile locale vor organiza si autoriza pieţe agroalimentare, volante, in aer liber, pe alte amplasamente, anunţate în prealabil producătorilor agricoli, cumpărătorilor, inclusiv prin comunicări oficiale. 

Art. 9 (1) Pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

(2) în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici si privaţi prevăzuţi la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Art. 10 În toate localităţile din judeţ, activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se vor desfăşura în sistem online.

Art. 11 Anexa la HCJSU nr. 47/15.10.2020 privind prelungirea stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se completează cu măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.

Publicitate
banner we radio