Ştiri locale

Poliţiştii covăsneni i-au învăţat pe elevi despre prevenirea discriminării

Astăzi, 23 mai, în cadrul Săptămânii prevenirii criminalității-2022  polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna au desfășurat o serie de activități preventive, dedicate prevenirii discriminării, activități care au constat în întâlniri cu elevii din unitățile de învățământ de pe raza județului, distribuire de materiale preventive , dar și o activitate sportivă de promovare a egalității de gen.

Astfel, la complexul sportiv Arena – Sfântu Gheorghe,polițiștii din cadrul Biroului de Pregătire Profesională, împreună cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității au organizat un meci de baschet între două echipe mixte, formate din polițiști și polițiste din cadrul IPJ Covasna, activitate prin intermediul căreia dorim să promovăm spiritul de echipă, solidaritatea și respectul reciproc,  egalitatea de gen fiind unul din principiile pe care le promovăm în cadrul instituției noastre.

Publicitate

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Practic, orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională conform Ordonanței nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare , dacă nu intră sub incidența legii penale.

În România, drepturile și libertățile cetățenilor reprezintă valori supreme și sunt garantate prin lege. Astfel principiul egalității între cetățeni și nediscriminarea guvernează exercitarea drepturilor acestora, sens în care, recomandăm tuturor să manifeste toleranță și respect în relația cu semenii, buna înțelegere fiind o regulă  care trebuie să guverneze relațiile interumane.

(Biroul de Presă al IPJ Covasna)

Publicitate
banner we radio