Ştiri

Luni încep probele scrise la Bacalaureat. Primul test – Limba şi literatura română. Noutatea din acest an: lucrările elevilor nu vor mai fi corectate automat în alte judeţe

Absolvenţii de liceu susţin luni testul scris la Limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016. Este prima probă scrisă, fiind urmată, marţi, de testul la limbă maternă, de proba obligatorie a profilului, care va avea loc miercuri, şi vineri de proba la alegere, care încheie examenul din această vară. Peste 137.300 de candidaţi din toate promoţiile s-au înscris pentru probele scrise, potrivit unei centralizări ale Ministerului Educaţiei. Pentru examene au fost organizate 473 de centre de examinare.

Miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului la disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, probă la alegere a profilului şi specializării, este programată vineri, 8 iulie. În funcţie de cele două criterii, candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logica şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

Publicitate

La proba de Limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 7.200 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiara, germana, ucraineană, sârbă, slovaca, turcă, italiană şi croata, precizează MENCS.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

NU este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

De asemenea, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pasta de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, trei condiţii:

– să susţină toate probele de evaluare a competentelor lingvistice şi digitale

– să susţină toate probele scrise şi să ia notă 5 sau peşte la fiecare dintre acestea;

– să obţină media 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

Calendarul examenului de Bacalaureat – Sesiunea iunie-iulie 2016

• 30 mai – 3 iunie 2016 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

• 3 iunie 2016 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

• 13 – 15 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

• 15 – 17 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

• 21 – 24 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D

• 27 iunie – 1 iulie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

• 4 iulie 2016 – Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

• 5 iulie 2016 – Limba şi literatura maternă  proba E)b) – proba scrisă

• 6 iulie 2016 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

• 8 iulie 2016 – Probă la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – proba scrisă

• 12 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)

• 12 iulie 2016 – Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

• 13 – 15 iulie 2016 – Rezolvarea contestaţiilor

• 16 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor finale

Lucrările nu vor mai fi corectate automat într-un alt judeţ

Potrivit Ordinului nr. 5.080 din 31 august 2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2016 publicat în Monitorul Oficial pe 15 septembrie 2015, lucrările elevilor nu vor mai fi corectate automat într-un alt judeţ decât cel în care au susţinut examenul, ci numai în cazul în care Comisia Naţională de Bacalaureat decide acest lucru.

Supraveghere video şi audio

Până la începerea bacalaureatului, Comisiile judeţene de BAC şi autorităţile locale au obligaţia să doteze toate sălile de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Prevederea vine după ce la examenul din 2015 au existat licee care nu au avut supraveghere audio a examenelor, pe care au justificat-o prin lipsa de fonduri.

Şi la bacalaureatul 2016, înregistrările audio-video din sălile de examen vor fi verificate, prin sondaj, de către comisiile de BAC, după încheierea fiecărui examen scris. În cazul în care la această verificare prin sondaj se constată nereguli, atunci comisia trebuie să verifice înregistrările din toate sălile de examen din acel centru. Elevii prinşi că au încercat să copieze sau că au copiat sunt eliminaţi din examen.

Fiecare lucrare este notată de câte doi profesori. La corectare, dacă diferenţa dintre notele date de cei doi evaluatori este mai mică de 0,50 puncte, nota finală este media aritmetica cu două zecimale a celor 2 note, fără rotunjire.

Dacă diferenţa dintre note este mai mare de 0,50 puncte, preşedintele comisiei repartizează lucrarea unui al treilea profesor evaluator, care în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali stabileşte nota finală.

Promovabilitatea de la BAC în ultimii 11 ani – Sesiunea iunie-iulie

• 2015: 67,9%

• 2014: 60,65%

• 2013: 56,4%

• 2012: 44,3%

• 2011: 45,72% *Acesta este anul în care au fost introduse camere video în examen

• 2010: 69,30%

• 2009: 81,47%

• 2008: 78,26%

• 2007: 82,08%

• 2006: 80,48%

• 2005: 84,66%

• 2004: 84,61%

Publicitate
Publicitate
banner we radio