Ştiri

„Statutul elevului”, aprobat de ministrul Educaţiei. Este primul document care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a aprobat „Statutul Elevului”, primul document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Din toamnă, elevii vor beneficia de prevederile primului document care stabileşte clar şi unitar, la nivelul întregii ţări şi a tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sistemului de învăţământ. Ministerul Educaţiei a aprobat \”Statutul Elevului\”, un document care va intra în vigoare începând chiar din acest an şcolar, 2016-2017.

Publicitate

În document se arată că \”învăţământul preuniversitar este centrat pe elev\”, iar în acest sens \”toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor, dar şi a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a asociaţiilor de părinţi, a reprezenanţilor mediului de afaceri, a reprezezentanţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile\”.

Totodată, Statutul Elevului prevede şi \”dreptul elevului, al părintelui sau al tutorelui de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise\”. Astfel, dacă o notă este considerată injustă, elevul ,\”poate solicita, oral, profesorului să justifice rezultatul lucrării, în cel mult cinci zile de la aflarea notei\”. Dacă elevul sau părintele nu consideră justificate argumentele dascălului, pot cere în scris conducerii unităţii de învăţământ reevaluarea lucrării, iar analiza va fi făcută de alţi doi profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivului elev. În cazul în care diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută după reevaluare este mai mare de un punct, contestaţia va fi considerată justificată, iar în catalog va fi trecută nota obţinută după reevaluare. Dacă diferenţa e mai mică de un punct, atunci va fi menţinută nota iniţială.

Acelaşi document mai prevede că \”elevii vor avea dreptul la asociere la grupuri, organizaţii, sau structuri care promovează interesele elevilor şi vor avea dreptul la protest, fără perturbarea orele de curs\”. În plus, aceştia vor putea solicita informaţii oricăror instituţii ale statului, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes general.

Dacă până acum, în majoriatea regulamentelor şcolare era interzisă utillizarea telefoanelor mobile în timpul orelor, documentul elaborat de Ministerul Educaţiei prevede că \”elevii vor avea dreptul să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, doar dacă o fac în scop educativ şi numai cu acordul cadrului didactic\”.

Sancţiunile pentru elevii care absentează, produc distrugeri în interiorul unităţilor de învăţământ, jignesc alţi colegi sau introduc în incinta şcolilor şi liceelor arme, stupefiante sau materiale pornografice pornesc de la mustrare şi scăderea notei la purtare şi pot ajunge până la exmatriculare temporară sau definitivă.

La fiecare 10 absenţe nemotivate, nota la purtare va fi scăzută cu un punct, iar la 40 de absenţe nejustificate, elevul va primi un preaviz de exmatriculare, urmând ca unitatea de învăţământ să aplice şi măsura exmatriculării în cazul în care elevul continuă să absenteze. În cazul liceenilor, la acumularea a cel puţin 40 de absenţe nemotivate, unitatea de învăţământ poate decide exmatricularea definitivă, iar elevii nu se vor mai putea reînmatricula decât în anul şcolar următor, la un alt liceu.

Prin acest document se doreşte întărirea rolului elevului în desfăşurarea actului educaţional, se arată într-un comunicat remis Mediafax de Ministerul Educaţiei.

Printre diversele drepturi, mai mult sau mai puțin respectate în trecut, Statutul Elevului aduce o serie de puncte inovative, reiterând faptul că educația există pentru elevi:

– dreptul de a nu le fi confiscate obiectele
– dreptul la protest în şcoală
– manuale gratuite
– dreptul de a alege opționale de la alte clase
– dreptul de a nu fi sancționați pentru fapte din afara şcolii
– dreptul de a da feedback anonim profesorilor, semestrial
– dreptul de a nu le fi consemnate notele în catalog fără informare prealabilă înainte de încheierea situației
– dreptul de a primi rezultatele la teste/teze în maximum 3 săptămâni
– dreptul de a nu fi puşi absenți dacă sunt prezenți la oră, ca mijloc de coerciție
– dreptul de acces în şcoală fără limitări, precum uniforme sau altele asemenea
– dreptul de a alege şi a fi ales reprezentant al elevilor, fără limitări şi implicare a profesorilor/directorilor.

De asemenea, accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive, sunt o serie de aspecte ce vor asigura un mediu favorabil de dezvoltare a elevilor.

Publicitate
Publicitate
banner we radio