Ştiri locale

Şi tu poţi fi poliţist! Data limită de înscriere: 29 iulie

Data limită de înscriere pentru unităţile de învăţământ ale M.A.I. care pregătesc agenţi de poliţie este 29 iulie

Până vineri, 29 iulie 2016, se mai pot face înscrieri pentru cei care doresc să urmeze o carieră în Poliţia Română.

Opţiunea pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne oferă o serie de avantaje: învăţământ gratuit la standarde europene, asistenţă medicală permanentă, stimulente financiare, cazare şi masă gratuite. De asemenea, trebuie menţionate sălile de clasă, bazele sportive şi laboratoarele moderne puse la dispoziţia cursanţilor, poligoanele de tragere şi oportunitatea de a fi pregătiţi de specialişti în domeniu.

Numărul locurilor scoase la concurs în unităţile de învăţământ postliceal:

• Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

Specializarea – Poliţie; Durata studiilor 2 ani; 700 locuri, din care se alocă: 16 locuri pentru cetăţenii de etnie romă şi 8 locuri pentru alte minorităţi naţionale

• Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj

Specializarea – Poliţie; Durata studiilor 2 ani; 150 de locuri, din care se alocă: 6 locuri romi şi 3 locuri alte minorităţi naţionale

• Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Durata studiilor 2 ani; 150 de locuri, din care se alocă: 3 locuri romi şi 2 locuri alte minorităţi naţionale

Principalele criterii ce trebuiesc îndeplinite de candidaţi sunt:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

d) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului 2016;

e) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

f) să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale MAI;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale U.E.;

j) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

k) să aibă înălţimea de minim 1,65m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60.

Înscrierile se fac la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Covasna din Sfântu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, de luni până vineri între orele 10:00 – 14:00.

Compartimentul Relaţii Publice

Agent principal de poliţie Nicoleta Marin

Publicitate
banner we radio