Ştiri locale

Se fac angajări la Permise şi Înmatriculări Auto Covasna

Direcția județeană Regim Permise și Înmatriculări Auto (DRPCIV) Covasna a scos la concurs, prin încadrare directă din sursă externă, 4 posturi vacante, dintre care două de agenți și alte două de personal contractual (analist – programator), pentru a suplimenta numărul angajaților din cadrul instituției.

Anunţurile au fost publicate pe site-ul DRPCIV şi pe pagina de Facebook a Prefecturii Covasna, Fişele posturilor scoase la concurs putând fi consultate de candidaţi la Serviciul Resurse Umane al DRPCIV Covasna.

Publicitate

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, cetăţenie română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu, respectiv să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.

De asemenea, conform regulamentului de concurs, candidaţii trebuie să aibă studii medii, cu diplomă de bacalaureat, dar şi „un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic”, conform anunţului pentru ocuparea funcţiilor.

Totodată, le este interzis să aibă tatuaje sau „elemente ornamentale”, inserate sau implantate pe sau în corp, şi care să fie vizibile în ţinuta de vară.

Candidaţii care aplică pentru funcţiile de agent principal şi agent III, trebuie să fie minim posesori de permis de conducere categoria B, C, CE, valabil; să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET DE SERVICIU”, dar şi atestat de examinator eliberat de DRPCIV, aceste documente putând fi obţinute ulterior.

Cererile de înscriere însoțite de documentația necesară pentru participarea la concurs pot fi trimise până în data de 05 noiembrie (până la ora 12:00), inclusiv în zilele nelucrătoare, online la adresa de e-mail: resurseumane.drpciv@mai.gov.ro

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs va fi publicată cel târziu în data de 18.11.2021, pe site-ul www.drpciv.ro, secţiunea Carieră.

Examenul va consta într-un test grilă care va fi susţinut în data de 25.11.2021, de la ora 13:00, urmând ca rezultatele să fie afişate în aceeaşi zi, după finalizarea probei.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post obţin aceeaşi notă la testul grilă, departajarea se va face pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu.

Condiţii pentru ocuparea celor două posturi de analist (programator)

În ceea ce priveşte înscrierea pentru ocuparea celor două funcţii de analist (programator), conform regulamentului de concurs, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European dar domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată prin adeverinţă medicală.

De asemenea, să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, fals, fapte de corupţie sau infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pot participa la concurs persoanele absolvente de studii medii cu diplomă de bacalaureat şi programare de perfecționare/specializare, respectiv cursuri de analist (programator) ajutor, de operare PC sau certificat ECDL.

Concursul se va desfăşura în perioada 15.11.2021-26.11.2021 la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi va consta în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, în data de 15.11.2021, proba scrisă în data de 23.11.2021, ora 13.00 şi interviul în data de 26.11.2021, ora 13.00”, se precizează în anunţul de concurs.

Conform  sursei citate, pentru a se înscrie, candidaţii trebuie să se prezinte cu dosarul de concurs până în data de 11.11.2021, ora 12:00, la sediul DRPCIV.

Examen doar cu certificat verde

La proba scrisă vor putea participa doar candidaţii pot face dovada că sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete; candidații care au trecut prin boală, cei care au rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; respectiv cei care au un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore.

Mai multe informaţii despre regulament, înscriere, documentele necesare şi bibliografie pot fi aflate de pe site-ul DRPCIV (AICI)

În prezent, doar opt din cele 12 posturi aflate în schema DRPCIV Covasna sunt ocupate şi doar patru dintre angajaţi au drept de examinare a candidaților pentru obținerea permisului auto.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio