Ştiri locale

Programul „Dăm valoare rablei tale” demarează în aprilie la Sfântu Gheorghe, după adoptarea bugetului local

Având în vedere că adoptarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe este prevăzută pentru prima parte a lunii aprilie, programul „Dăm valoare rablei tale”  va putea demara doar după alocarea bugetului necesar. Din această cauză, depunerea cererilor nu se va putea face de la 1 aprilie, aşa cum fusese anunţat iniţial, motiv pentru care Primăria apelează la înţelegerea locuitorilor.

Primăria acordă solicitanților 3.000 de lei pentru fiecare autoturism pentru transport de persoane cu o capacitate de 2-7 locuri, predat la un Centru autorizat de casare/colectare autovehicule, care a fost înmatriculat de cel puțin 10 ani în Municipiul Sfântu Gheorghe, și s-a aflat în proprietatea acestora de cel puțin 3 ani. Solicitanții pot fi persoane fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în Sfântu Gheorghe.

Publicitate

Scopul Programului constă în eliminarea din trafic a autoturismelor uzate mai vechi de 10 ani, poluatoare ale mediului, care ocupă de cele mai multe ori domeniul public și așa supraaglomerat, de a întineri flota de mașini din oraș și, astfel, de a reduce poluarea.

Persoanele fizice sau juridice interesate trebuie să depună sau să trimită prin mail la adresa petitii@sepsi.ro o cerere completată și semnată. Formularul cererii poate fi ridicat de la Biroul de Registratură al Primăriei sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei (click AICI). Cererea semnată (care conține și declarațiile solicitate), va fi însoțită de o copie a cărții de identitate a solicitantului, sau – în cazul companiilor – o copie a Actului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și copiile cărții de identitate și certificatului de înmatriculare ale autovehiculului. Ultimele două trebuie semnate „conform cu originalul” de către solicitant. În cazul trimiterii prin mail documentele se expediază fotografiate sau scanate.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă domiciliul stabil/sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe;
  • să nu aibă restanțe de plată la bugetul local;
  • să declare pe propria răspundere că nu a obținut și/sau nu a depus pentru autovehicolul introdus în acest program acte pentru a obține vouchere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național;
  • se angajează că în următorii 3 ani nu va achiziționa autoturism mai vechi de 5 ani, în caz contrar va returna municipiului Sfântu Gheorghe suma de 3000 lei, obținută ca beneficiar al acestui program.

În termen de 8 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, aprobarea sau respingerea acesteia va fi comunicată în scris solicitantului.

În cazul unei evaluări favorabile, proprietarul are la dispoziție 90 de zile de la data notificării pentru a preda vehiculul (împreună cu toate elementele esențiale ale acestuia) la un centru autorizat să preia și să distrugă vehiculele uzate. Suma de 3000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în contul bancar indicat de beneficiar, în termen de 15 zile de la predarea de către acesta a certificatului care atestă casarea autoturismului. 

Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe (click AICI).

(Agerpres)

Publicitate
banner we radio