Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe vrea să obțină finanțare prin PNRR pentru insule ecologice digitalizate

Primăria Sfântu Gheorghe intenționează să atragă fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în vederea achiziționării a 41 de insule ecologice digitalizate, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, în sistemul „plătești pentru cât arunci”.

În acest sens, consilierii locali au aprobat, joi, depunerea cererii de finanțare prin PNRR, valoarea maximă eligibilă a proiectului, contribuția Primăriei la cheltuielile neeligibile, precum și finanțarea cheltuielilor de mentenanță ale investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Potrivit autorităților locale, investiția va contribui, printre altele, la modernizarea sistemului de gestionare a deşeurilor şi la creşterea gradului de colectare, implementarea sistemului smart „plăteşti pentru cât arunci” fiind necesară, având în vedere că mai ales în zona blocurilor de locuit nu există un control asupra numărului de utilizatori arondați fiecărui punct de colectare, și nici un sistem de monitorizare sau înregistrare a depunerilor efectuate, neputând fi centralizate corect datele privind fracția de deşeu depozitat, volumul sau a greutatea.

„Sistemul actual de colectare a deşeurilor municipale, mai ales din zona blocurilor din municipiul Sfântu Gheorghe, are următoarele deficiențe: gama diversificată de recipiente de colectare necesită mai multe tipuri de echipamente pentru transport; lipsa senzorilor de nivel care să semnalizeze umplerea recipientelor; nu există control asupra numărului de utilizatori arondați fiecărui punct de colectare; nu există un sistem de monitorizare şi înregistrare a depunerilor efectuate; nu se poate realiza o centralizare corectă a datelor privind fracția de deşeu depozitat, volumul sau greutatea acestuia, în scopul emiterii de rapoarte şi statistici; sistemul actual de colectare şi transport nu este compatibil cu aplicarea cerinței plătești cât arunci; în majoritatea cazurilor recipientele de colectare a fracției reciclabile, fiind la vedere, nu oferă o imagine agreabilă; nu există implementate sisteme de supraveghere video și anti vandalism. Având în vedere deficiențele constatate, care sunt în continuă creștere, este necesară şi oportună, într-o primă etapă, intervenția de majorare a reciclării deşeurilor şi a măsurării cantității deşeurilor reciclate de către locuitorii oraşului. Acest lucru se va realiza prin impunerea de măsuri şi soluții pentru implementarea colectării deşeurilor SMART în municipiul Sfântu Gheorghe, prin construcții inteligente care conțin un sistem avansat de identificare a celui care aruncă gunoiul”, se arată în anexa proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare.

Insulele ecologice, compuse dintr-un ansamblu de cinci containere pentru colectarea separată a hârtiei şi a cartonului, a sticlei, plasticului şi metalului, precum şi a deşeurilor biodegradabile şi a celor reziduale, vor fi prevăzute cu acces digitalizat al beneficiarilor, precum şi cu un sistem de monitorizare a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri depozitate de fiecare utilizator.

Valoarea eligibilă a proiectului este de peste 3.3 milioane de lei, din care peste 2,8 milioane de lei fără TVA ar urma să fie asigurate prin PNRR.

Un raport din 2020 realizat la nivel național arăta că gestionarea deşeurilor continuă să fie o provocare majoră pentru România, având în vedere rata scăzută de reciclare a deşeurilor municipale (14%) şi rata ridicată de depozitare a deşeurilor (70%). Principala provocare a României este atingerea tintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deşeurilor municipale – 55% până în 2025 și reducerea la 10% a cantității de deşeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio