Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe va acorda sprijin tinerilor pentru plata chiriilor

Proiectul de hotărâre este în dezbaterea publică până pe 6 octombrie

Un proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe.

Publicitate

Scopul programului este de sprijinire a tinerilor care locuiesc, lucrează sau sunt studenți în Sfântu Gheorghe, de reducere a fenomenului de plecare a tinerilor înspre alte comunități, dar şi de stimulare a tinerilor să revină în municipiu.

Primăria Sfântu Gheorghe va acorda acestor tineri un sprijin de maxim 50 de euro/lună, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei. Beneficiarul va suporta diferența de preț a chiriei din fondurile proprii.

Conform proiectului, pentru a beneficia de acest sprijin, printre altele, solicitantul trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data soluționării cererii; să aibă domiciliul sau reședința în Sfântu Gheorghe; să fie absolvent de liceu sau școală profesională; locul de muncă să fie în Sfântu Gheorghe; să aibă un contract de închiriere valabil pe o perioadă de cel puțin 4 luni, înregistrat la ANAF; să nu dețină sau să nu fi deţinut în ultimii 5 ani o cotă-parte mai mare de jumătate dintr-o locuință; să nu fie rudă până la gradul IV inclusiv cu proprietarul imobilului de la care închiriază locuința; să nu aibă datorii la bugetul local.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat AICI, iar eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 6 octombrie 2021.

(Biroul de Imagine şi Comunicare al Primăriei Sfântu Gheorghe)

Publicitate
banner we radio