Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe cumpără 12 autobuze electrice pentru Zona metropolitană Sepsi

Primăria Sfântu Gheorghe extinde sistemul de transport public de persoane prin achiziționarea a 12 autobuze electrice, nepoluante, care vor deservi întreaga „Zonă metropolitană Sepsi”, acestea urmând să circule de la Chichiș până în localitatea Bixad.

Pe lângă înnoirea parcului de autobuze, vor fi amenajate 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, 12 stații pentru încărcare lentă urmând să fie instalate în noul depou din Câmpul Frumos, iar 4 pentru încărcarea rapidă vor fi montate pe traseu, în zona autogării.

Publicitate

Autoritățile locale motivează necesitatea extinderii transportului public de persoane și în localitățile învecinate prin faptul că zilnic sute de persoane fac naveta către Sfântu Gheorghe, pentru a ajunge la școală sau la muncă, pentru a beneficia de servicii de sănătate sau administrative, ori pentru a avea acces la diferite instituții de cultură sau spații comerciale. Majoritatea acestor persoane utilizează în prezent autoturisme proprietate personală, întrucât „serviciile de transport public sunt aproape inexistente, și nu satisfac nevoile publicului călător”.

Mai mult, extinderea rețelei de transport va ajuta la dezvoltarea orașului, la creșterea calității vieții locuitorilor, și va crea cadrul pentru afirmarea municipiului, până în 2030, ca oraș inteligent, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi, pentru turiști și pentru locuitorii zonei metropolitane care învață sau muncesc la Sfântu Gheorghe

„Municipiul Sfântu Gheorghe își propune continuarea demersurilor începute în cadrul POR 2014 – 2020 privind asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu autoturisme şi pentru reducerea emisiilor de CO2 (…) Autoritatea publică locală își propune extinderea sistemului de transport public local de persoane și la nivel periurban, prin achiziția de autobuze nepoluante. Reţeaua de transport dezvoltată va susține mobilitatea persoanelor și mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Sfântu Gheorghe până în 2030 ca oraș inteligent, îmbunătațirea calităţii vieții și a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi, pentru turiști și pentru locuitorii zonei metropolitane, care învață sau muncesc în oraș”, se arată în documentația de descriere a investiției.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de mobilitate în zona urbană și în zonele rurale, prin realizarea unui transport eficient, contribuind în același timp la reducerea emisiilor cu efect de seră.

„Performanța sistemelor de transport urban afectează atât economia, cât și calitatea vieții, deoarece modul în care asigură satisfacerea nevoii de mobilitate a persoanelor are implicații deosebite, atât asupra competitivității economice a localității, cât și asupra calității vieții prin asigurarea timpilor de deplasare cât mai reduși și în condiții cât mai confortabile de trafic și, implicit, de deplasare cu transportul public. Implementarea și optimizarea continuă a transportului urban asigură și un impact minim asupra mediului și asupra sănătății riveranilor, prin reducerea emisiilor poluante de noxe și fonice. Este necesar un efort decisiv pentru a găzdui, adapta și extinde sisteme integrate multimodale de transport în orașe și zone metropolitane, cu scopul de a regândi și transforma transportul în comun, asigurând tranziția de la utilizarea mașinii personale la forme mai durabile, mai incluzive, mai sănătoase și mai sigure de mobilitate pentru cetățeni”, se arată în Nota de fundamentare.

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 38.7 milioane de lei, din care contribuția Primăriei Sfântu Gheorghe este de 29.750 de lei.

La finalul lunii aprilie, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat asocierea municipiului cu alte 12 comune în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona metropolitană Sepsi” care, potrivit autorităților locale, se va întinde de la graniţa judeţului Braşov până la cea cu judeţul Harghita.

Primarul Antal Árpád a declarat, la vremea respectivă, că scopul asocierii este de a facilita dezvoltarea economico-socială a zonei, de a facilita cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale componente şi de a crea un instrument de dezvoltare durabilă a întregii zone.

Din Zona metropolitană Sepsi urmează să facă parte comunele Ilieni, Reci, Ozun, Chichiş, Arcuş, Valea Crişului, Ghidfalău, Micfalău, Bodoc, Malnaş, Bixad şi Moacşa.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio