Ştiri locale

Prejudiciu total de peste 61,8 milioane lei, constatat de Curtea de Conturi la instituţii din Covasna

Nereguli şi abateri de la legalitate cu un prejudiciu total de peste 61,8 milioane lei au fost constatate în urma a 34 de acţiuni de audit şi control desfăşurate anul trecut de Curtea de Conturi Covasna, potrivit unui raport al instituţiei.

Controalele Curţii de Conturi Covasna privind finanţele publice locale pe anul 2015, efectuate în 2016, au reliefat o serie de nereguli şi abateri de la lege în ce priveşte derularea unor contracte de investiţii, precum şi finanţări nelegale sau nejustificate din fonduri publice, care au condus la diminuarea veniturilor bugetelor locale.

Publicitate

Printre abaterile enumerate în raport se numără „utilizarea neeconomicoasă” a fondurilor publice, rezultate din neasigurarea finanţării unor investiţii de infrastructură aflate în curs de execuţie, cu implicaţii directe atât asupra nerespectării termenelor programate, cât şi asupra majorării preţului contractului prin actualizări de preţ sau schimbări de soluţii tehnice. De asemenea, sunt menţionate raportări eronate la ministere pentru absorbţia de fonduri, imobilizări de fonduri nematerializate în bunuri/proiecte, precum şi existenţa unor structuri asociative ale Consiliului Judeţean Covasna şi Consiliul Local Sfântu Gheorghe, înfiinţate „în afara cadrului legal şi în absenţa unor strategii şi obiective”, pentru care s-au alocat fonduri, dar fără a se materializa în proiecte ori servicii în folosul comunităţii.

Curtea de Conturi a mai constatat că majoritatea unităţilor administrative teritoriale din judeţ au elaborat şi supus spre aprobarea consiliilor locale bugete previzionate cu deficit, prin ascunderea excedentelor provenite din anii precedenţi, situaţie ce a implicat atât creşterea nelegală a intervenţiei statului pentru echilibrare, cât şi încălcarea principiului „echilibrului bugetar”.

Concret, în ce priveşte „cheltuielile neeconomicoase” sunt menţionate fondurile alocate de către Consiliul Judeţean Covasna unor instituţii din subordine, cu titlu de „proiecte culturale/muzeale/prestări servicii culturale”, fără prevedere bugetară şi „ascunse” la alte articole de cheltuieli, care vizau, în fapt, întreţinerea şi funcţionarea acestora, respectiv 987.000 lei pentru Centrul de cultură al judeţului Covasna, 424.000 lei pentru Muzeul Naţional Secuiesc şi 31.000 lei pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe.

Raportul evidenţiază, printre altele, şi divizarea lucrărilor de reabilitare a şapte străzi din municipiul Târgu Secuiesc, contracte la o valoare totală de 1.291.000 lei, astfel încât fiecare contract să se încadreze sub plafonul legal este de 100.000 euro, iar contractele ca atare să poată fi atribuite unui singur executant prin procedura de încredinţare directă.

Curtea de Conturi a constatat şi existenţa unor „plăţi nelegale”, cu titlu de „manoperă directă” acordate în cadrul proiectului de înfiinţarea a parcului industrial din Sfântu Gheorghe, apreciind că există o diferenţă între cantitatea de manoperă ofertată/contractată/decontată de 128.182 ore, evaluată la suma de 923.000, ceea ce presupune mobilizarea unui număr de 145,6 muncitori/luna/zi în intervalul ianuarie-mai 2014, şi cantitatea de manoperă efectivă de 12.242 ore în valoare de 88.000 lei, utilizată/înscrisă în foile de prezenţă (pontaje) puse la dispoziţie prin intermediul Inspectoratului de Muncă Covasna.

„Documentele atestă, în mod real, că lucrarea a fost executată cu un număr de 13,91 muncitori/luna/zi, adică cu o resursă umană de numai 9,5% (13,91/145,6), faţă de cea contractată/decontată (128.182 ore/145,6 muncitori/luna/zi), în cazul obiectivului \’Demolarea construcţiilor existente\’, din cadrul proiectului \’Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor\’”, se arată în raportul postat pe site-ul Curţii de Conturi a României.

(Agerpres)

Publicitate
banner we radio