Ştiri locale

Peste 400 de cadre didactice din județul Covasna susțin examenul de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar

Miercuri, 12 iulie, cadrele didactice din județul Covasna susțin proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, pentru toate disciplinele proba va avea loc la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe (str. Kriza Janos, Nr.1-3), fiind înscriși 416 candidați, dintre care 96 au absolvit în acest an.

Candidații vor avea la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere de supraveghere audio-video, iar candidații prinși încercând să copieze vor fi eliminați din concurs și nu vor fi repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2023-2024.

„Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai devreme la ora 07:00 și cel mai târziu la ora 08:00. Lucrarea scrisă se desfășoară începând cu ora 09:00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă (…) Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge. Identitatea candidaților se certifică prin buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport (…) Înscrierea numelui candidaților, numelui unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semene distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică”, a transmis conducerea IȘJ Covasna.

Aceeași sursă precizează că în timpul examenului, candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor genți, poșete, ziare, reviste cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului „în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate”.

Peste 680 de posturi vacante netitularizabile

La nivelul județului Covasna sunt 683 de posturi vacante netitularizabile, dintre care 277 sunt complete (206 în mediul urban și 71 în mediul rural), iar 107 posturi sunt titularizabile (pe perioadă nedeterminată), din care 67 în mediul urban și 40 în mediul rural. Din totalul posturilor titularizabile, 72 sunt pentru educatori și învățători.

Disciplinele cu cei mai mulți candidați înscriși sunt: educator – puericultor (34 de candidați); educație fizică și sport (27 de candidați), limba maghiară, română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară în învățământul primar (43 de candidați); Limba maghiară, română și universală pentru copii în învățământul preșcolar (55 de candidați); Limba și literatura engleză (29 de candidați); limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinițe (35 de candidați).

Pentru Limba și literatura română au fost depuse 16 dosare, pentru Matematică 12 dosare, la Psihopedagogie specială s-au înscris 19 candidați, pentru Istorie 12 candidați, pentru Chimie 8 candidați, Biologie 7 candidați, respectiv pentru Fizică 2 candidați.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio