Ştiri locale

Peste 1.200 de elevi din judeţul Covasna încep luni probele scrise ale Bacalaureatului

În perioada 26-30 iunie 2017 se vor desfăşura probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea iunie – iulie 2017.

Astfel, pe 26 iunie elevii vor susţine proba la Limba şi Literatura Română, pe 27 iunie la Limba şi Literatura Maternă, 28 iunie – Proba obligatorie a profilului, 30 iunie – Proba la alegere a profilului şi specializării.

Publicitate

Afişarea rezultatelor va avea loc pe 5 iulie (până la ora 16:00), în aceeaşi zi având loc şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00). Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe 10 iulie.

În judeţul Covasna, 1.245 de elevi vor susţine probele scrise, 354 de candidaţi la secţia română (28,43%), 891 la secţia maghiară (71,57%).

Din promoţia curentă vor participa 1.081 candidaţi, restul de 164 fiind din promoţiile anterioare.

Pe filiere, numărul candidaţilor este repartizat astfel: 734 – filiera teoretică, 313 – filiera tehnologică, 198 – filiera vocaţională.

Probele scrise încep în fiecare zi la ora 9 şi se vor desfăşura în săli supravegheate audio-video.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru, anunţă Ministerul Educaţiei.

Pentru probele scrise la matematică şi geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

– susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;

– obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Ca şi la Evaluarea Naţională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.

Astfel, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.”

Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.

Publicitate
banner we radio