Ştiri locale

Persoanele dezavantajate vor beneficia în continuare de sprijin de la Consiliul Judeţean

Pentru domeniile care nu sunt acoperite prin sistemul de protecţie socială, în judeţul Covasna, fondurile necesare se asigură de la an la an în colaborare cu voluntari, organizații neguvernamentale şi fundații bisericeşti. Informaţiile privind finanţările nerambursabile acordate în acest an au fost prezentate de Vass Mária, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulului Covasna, respectiv Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Covasna.

„Vom continua să întindem o mână nevoiaşilor. 34% din bugetul total al judeţului este alocat domeniul social. CJ Covasna asigură în mod indirect îngrijirea a 1340  de copii orfani, a 5654 de persoane cu dizabilităţi şi 107 de persoane vârstnice. În judeţul nostru organizaţiile Caritas şi Diakonia sunt cele care prestează servicii de îngrijire a bolnavilor, acesta fiind un domeniu de o importanţă majoră, având în vedere faptul că peste 1300 de persoane beneficiază în mod regulat de aceste servicii. Doresc să mulţumesc acelor persoane care îndeplinesc aceste sarcini grele nu doar pentru salariu, ci muncesc din devotament. În acest an alocăm 638.000 lei pentru finanțarea serviciilor sociale: 400.000 lei sunt destinate finanţărilor nerambursabile, 68.000 lei au fost alocaţi pentru programul OvidiuRo destinat educării timpurii a copiilor de etnie romă, iar suma de 170.000 lei a fost alocată finanţării proiectelor comune ale fundaţiei Diakonia şi ale fundaţiei elveţiene HEKS” – a spus Tamás Sándor, preşedintele Consiliului CJ Covasna.

Publicitate

„După cum este cunoscut, CJ Covasna lansează anual licitaţie de proiecte în vederea acordării finanţării nerambursabile din fondul propriu al judeţului, la care pot participa acele organizaţii care furnizează servicii la care se înregistrează un deficit la nivelul judeţului: îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi, centre de zi, îngrijirea copiilor din familiile defavorizate. Suma destinată finanţărilor nerambursabile înregistrează o creştere continuă începând din anul 2007” – a afirmat Vass Mária, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilulului Covasna.

În cadrul conferinţei de presă ce a avut loc marţi, 18 aprilie, Cseresznyés Emília, preşedintele Casei Laura, a subliniat: „Sprijinul financiar din partea administraţiei publice locale constituie o siguranţă şi reprezintă o garanţie pentru planificări. Casa Laura din Baraolt se ocupă de îngrijirea peroanelor cu dizabilităţi, anul trecut având în îngrijire 18 persoane. Fundaţia „Sf. Francisc” din Deva se ocupă, în primul rând, de soarta copiilor necăjiţi: accentul se pune pe educaţia şi integrarea în comunitate a copiilor”. „Judeţul Covasna este un prieten al copiilor şi familiilor cu soartă nemiloasă” – a spus şi Kolozsvári Tibor, reprezentantul fundaţiei.

Hubbes Kinga, reprezentanta Caritas, a afirmat că îngrijirea bolnavilor reprezintă o problemă serioasă în judeţul Covasna, aceste servicii se furnizează în 34 de localităţi, dar organizaţia se ocupă şi de îngrijirea copiilor defavorizaţi social. „Se poate observa că CJ rămâne din ce în ce mai singur în rezolvarea acestor probleme. Constatăm existenţa unor situaţii pe care nu le putem rezolva nici cu sprijinul financiar al CJ Covasna” – a spus Makkai Péter, unul dintre conducătorii Fundaţiei Creştine Diakonia,  referindu-se la situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi la angajarea persoanelor cu dizabilităţi. „Acestea sunt probleme pe care nu le putem rezolva, oricât de mulţi bani am avea. Faptul că această sumă este majorată de la an la an, reprezintă un gest mare din partea CJ Covasna, dar ar fi nevoie de o cooperare mai consistentă: administraţiile publice locale, şcolile şi sfera antreprenorială trebuie să acţioneze împreună.” Din partea Fundaţiei Creştine Diakonia, Gáspár-Babos Lilla a afirmat: „în cadrul organizaţiei funcţionează şi o spălătorie socială pentru persoane şi familii aflate în nevoie”.

Kernászt Huba, reprezentantul Asociaţiei Pro Nobis, a vorbit despre faptul că în centrul de zi al organizaţiei se desfăşoară traininguri de formare a deprinderilor de viaţă la care participă 75 de copii. De asemenea, acesta a prezentat şi programul Filialei Judeţeane Covasna a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie: ei au în îngrijire 157 de adulţi, în 4 localităţi: la Sf. Gheorghe, Micfalău, Întorsura Buzăului şi Belin.

Publicitate
banner we radio