Ştiri

Noi reguli pentru asociațiile de proprietari: fiecare bloc trebuie să aibă propriul regulament cu norme de conduită

Asociațiile de proprietari vor fi obligate, prin lege, să constituie un fond de reparații anual, precum și fond de rulment, iar orice modificări la fațada unei clădiri de locuințe nu se vor putea face decât pentru toată fațada și integral, prevede un proiect de lege aprobat de Parlament. Primarii vor emite atestatul persoanelor care doresc să fie administrator de condominii, iar acestea vor trebui să dețină cazier judiciar și cazier fiscal curate. Noile prevederi au fost introduse de Parlament într-un proiect de lege inițiat de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, adoptat marți de Camera Deputaților, în calitate de for decizional al legislativului.

Acord scris pentru folosirea părților comune

Publicitate

Potrivit noilor prevederi, proprietarii din condominiu trebuie să încheie un acord scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale imobilului și normele de conduită dintre proprietari, numit regulament al condominiului. Legea introduce obligativitatea constituirii de către asociațiile de proprietari a fondului de reparații anual, precum și a fondului de rulment și întărește cadrul normativ pentru angajarea de către asociațiile de proprietari a persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu rol de administrator al condominiilor. Sunt  detaliate și clarificate, în acest sens, atribuțiile administratorului, ale președintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relații dintre aceștia, precum și procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului și de limitare a consumului energetic.  Conform noilor reglementări, e obligatoriu ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuințe având mai multe tronsoane sau scări să se facă unitar, și nu pe segmente de clădire, iar ca în cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fațadei să se poată face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane.

Proiectul introduce și dreptul de preempțiune la preț egal al autorităților administrației publice locale asupra locuințelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribuție la cheltuielile asociației. Aceste locuințe vor fi folosite ulterior numai ca locuințe sociale, proprietarii executați silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite pentru accesul la locuințele sociale, arată proiectul de lege. Noua lege detaliază modalitățile și procedurile cu privire la furnizarea și contractarea serviciilor de utilități publice în condominii, modalitatea de facturare în comun la nivel de asociație de proprietari sau de facturare individuală la nivel de proprietar, convențiile de facturare individuală, contractele individuale de furnizare sau prestare a serviciilor de utilități publice, precum și modalitățile și procedurile de contractare și facturare a serviciilor de utilăți publice în ansamblurile rezidențiale.

Administratorii se pot atesta mai simplu

Cele mai importante modificări aduse de Parlament proiectului privesc activitatea administratorilor de condominii. Astfel, potrivit acestor modificări, „la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii”. Senatorii stabiliseră inițial că, pentru a obține un atestat de administrator, orice persoană va avea nevoie, pe lângă certificatul de atestare profesională, și de „cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economic-financiară”, cât și ”dovada poliței de de asigurare de răspundere civilă profesională”.

Toți locatarii au acces pentru informare la contul curent al asociației

Proiectul de lege prevede că administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei, la care au acces pentru informare, toţi proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei.  Prin excepţie de la aceste prevederi, cu acordul adunării generale a asociaţiei de proprietari, exclusiv în vederea efectuării operaţiuniilor de plăţi pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar în limita unui plafon lunar de 1.000 lei. Proiectul de lege va fi transmis spre promulgare președintelui Iohannis.

 

Publicitate
banner we radio