Ştiri locale

Noi angajări la IPJ Covasna

Luni, 3 octombrie a.c., se va da startul reîncadrărilor de personal şi angajărilor din sursă externă, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.

Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent sau ofițer de poliţie şi pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 ind. 1 din Legea 360/2002 din Statutul Poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcţie publică, pierderea capacităţii temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituţionale) şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv îndeplinesc cumulativ condiţiile legale.

Înscrierile se vor realiza în perioada 3 – 7 octombrie a.c., concursul urmând a fi susţinut în ziua de 19 noiembrie 2016.

Pentru angajările de personal din sursă externă, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au fost repartizate 44 de funcții de agenți de poliție, toate fiind specialitatea ordine publică, atât în mediul urban cât și în mediul rural, iar patru funcții sunt destinate agenților – conductori câini în mediul urban. Alte două funcții, una de agent și una de ofițer sunt disponibile pentru reîncadrare, respectiv, persoanele care au avut calitatea de agent sau ofițer de poliţie şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respective îndeplinesc cumulative condiţiile legale.

Menționăm că la depunerea dosarului de înscriere, candidații trebuie să opteze, prin cererea de înscriere, pentru una din structurile: „ordine publică mediul rural”, „ordine publică  mediul urban” sau „conductori câini mediul urban”, nefiind acceptată înscrierea la concurs pentru mai mule structuri.

De asemenea, mai facem precizarea că există doar o limită minimă de vârstă, respectiv 18 ani, iar pentru înscrierea la concurs nu sunt obligatorii certificatul de cazier judiciar și nici copii legalizate ale actelor destudii sau de identitate, candidatul fiind obligat să le prezinte pe cele originale. De asemenea, proba fizică nu mai este luată în calcul la media finală, fiind doar criteriu de departajare la nota testului scris, iar fișa medicală a cărei valabilitate nu a depășit 12 luni va putea fi valorificată, însă numai prin efectuarea unui set de analize mai restrâns.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către candidaţi, calendarul întregii activităţi, tematica şi bibliografia, precum şi alte date de interes, se găsesc pe site-ul https://cv.politiaromana.ro  la secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Dosarele de recrutare vor fi depuse la serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, între orele 09:00 – 14:00.

Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Covasna

Publicitate
banner we radio