Ştiri locale

Modificări la Finanţele Publice Locale pentru simplificarea interacţiunii cu contribuabilii

Direcţia de Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe anunţă că, având în vedere situația pandemică actuală, și în vederea eficientizării comunicării documentelor fiscale către cetățeni, persoanele fizice și juridice sunt rugate să comunice adresele de e-mail pe care în viitor pot fi trimise orice comunicări din partea instituției.

Având în vedere că aceste comunicări vor cuprinde inclusiv date cu caracter personal, ori supuse reglementărilor în vigoare referitoare la secretul fiscal, canalele de comunicare vor fi stabilite de comun acord, în baza cererii exprese a persoanei.

Publicitate

Cererea poate fi descărcată de pe pagina oficială a Primăriei (AICI) şi trimisă prin email la adresa taxeimpozitelocale@sepsi.ro, ori completată în Biroul de relații cu publicul al Finanţelor Locale.

Certificatele de atestare fiscală pot fi solicitate prin notarul public

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Camera Notarilor Publici Brașov, căreia îi sunt arondați şi notarii publici din județul Covasna, au încheiat recent un protocol de colaborare. Astfel, începând cu luna noiembrie, certificatele de atestare fiscală emise de Direcția de Finanțe Publice Municipale pot fi solicitate prin notarul public învestit cu îndeplinirea procedurilor notariale. Drept urmare, nu mai este necesară deplasarea cetățenilor la sediul Finanțelor în vederea obținerii certificatului!

Actele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport se pot încheia şi în format electronic

Potrivit Codului fiscal, actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă electronică şi semna cu semnătură electronică. Acesta se comunică tot electronic Finanţelor Locale din localitatea de domiciliu a persoanei care înstrăinează, Finanţelor Locale din localitatea de domiciliu a persoanei care dobândeşte, dar şi Serviciului de Înmatriculări Auto pentru luarea în evidenţă.

În cazul în care persoana nu deţine semnătură electronică, documentul completat și semnat, respectiv celelalte documente atașate, se transmit pe adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro, sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea «Conform cu originalul».

(Biroul de Imagine şi Comunicare al Primăriei Sfântu Gheorghe)

Publicitate