Lista rusinii
Ştiri

Lista rușinii. Numele românilor cu datorii fiscale de peste 100 de lei, publicate pe internet

Lista rusinii. Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat un ordin potrivit căruia debitorii care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, vor fi făcute publice pe pagina de internet a instituției.

Toate persoanele fizice ale căror obligații fiscale restante către stat depășesc suma de 100 de lei vor fi publicate pe situl ANAF, stabilește un ordin dat de conducerea acestei instituții, publicat în Monitorul Oficial miercuri, zi în care prevederea a devenit efectivă.

Publicitate

„Odată ce a fost publicat ordinul, acesta devine aplicabil, lista poate apărea și mâine”, explică consultantul fiscal Adrian Bența. Și până acum ANAF făcea public la câteva luni numele firmelor de stat sau private, mici, mijlocii și mari datoare la bugetul de stat. Noutatea este că, de acum înainte, se va publica și numele persoanelor fizice.

Dar ce date vor fi publicate? În cazul persoanelor fizice site-ul ANAF va preciza denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală sau codul numeric personal, domiciliul fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante. Apare însă intrebarea. Cât de legală este publicarea unor date personale, precum codul numeric personal?

Pentru a apărea pe situl de internet ANAF o obligație trebuie să depășească plafonul de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, 500 de lei persoanele fizice care desfășoară activități independente sau exercită profesii libere, 1.000 de lei la contribuabilii mijlocii și 1.500 de lei la marii contribuabili.

Dar ce sunt obligațiile fiscale restante? Este vorba de obligațiile care există la sfârșitul trimestrului de raportare și sunt neachitate până la data publicării listei. Obligațiile sunt cele pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Nu vor fi publicate căci nu sunt considerate obligații, sumele pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată și obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Ordinul mai prevede că Fiscul va comunica debitorului o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

(digi24)

Publicitate
banner we radio