Ştiri locale

IPJ Covasna scoate la concurs 11 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare din sursă externă

IPJ Covasna scoate la concurs 11 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă.

Persoanele interesate se pot înscrie până în data de 24 septembrie, inclusiv, informează reprezentanții instituției.

Publicitate

Candidații declarați admiși vor fi încadrați în Posturile de Poliție din localitățile Arcuș, Bixad, Chichiș, Micfalău, Ozun, Valea Crișului, Estelnic, Comandău, Bățani, Brăduț și Dobârlău, în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

„Înscrierea se realizează (…) inclusiv în zilele nelucrătoare, online la adresa de e-mail sursaexterna@cv.politiaromana.ro. Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus ”, transmit reprezentanții IPJ Covasna.

Proba scrisă va consta într-un test grilă, care va fi elaborat de Comisia Centrală de concurs din cadrul IGPR, și se va derula în data de 23 octombrie. Candidații vor putea depune eventualele contestații în ziua următoare derulării probei, iar publicarea rezultatelor finale se va face cel târziu în data de 26 octombrie.

Reprezentanții instituției le recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Dosarul de recrutare trebuie să conțină cererea de înscriere și un CV; copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerințele postului, respectiv diploma de Bacalaureat și anexele aferente; copie a actului de identitate și, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar.

De asemenea, candidații vor trebui să includă în dosar atât copii ale certificatului de naştere personal cât și ale soţului/soţiei şi fiecărui copil, copii ale certificatului de căsătorie şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; copie a permisului de conducere, categoria ”B”; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia acestuia,  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; o fotografie color 9×12 cm;  adeverinţă eliberată de medicul de familie, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări dar și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Pentru detalii suplimentare referitoare la modalitatea de înscriere, condiţiile de participare și documentele necesare înscrierii, persoanele interesate pot accesa site-ul oficial al IPJ Covasna, http://cv.politiaromana.ro, la secțiunea Carieră / Posturi scoase la concurs / Anunț organizare concurs, cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 11 posturi de ajutor șef post din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală aparținând I.P.J. Covasna (AICI).

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio