Ştiri locale

Înscrieri la Târgul de Toamnă de la Sfântu Gheorghe

Anunţ în atenţia meşterilor populari, micilor producători şi unităţilor de alimentaţie publică

În perioada 29-30 septembrie 2018, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe împreună cu Casa de Cultură „Kónya Ádám” organizează Târgul de Toamnă în Piaţa Libertăţii. La Târg sunt aşteaptați micii producători, meşterii populari, producătorii tradiţionali din împrejurimi, care realizează produse specifice zonei noastre, în mod tradiţional. Poate constitui un avantaj la înscriere, dacă meşteșugarii și artizanii, pe lângă vânzarea produselor, vor ține o prezentare a meşteşugurilor și/sau vor susţine niște activităţi de educare a meșteșugului reprezentat. Scopul târgului este acela de a evoca şi crea atmosfera târgurilor tradiţionale.

Publicitate

Termen limită pentru înscriere: 3 septembrie 2018 (ora 14 pentru predare personală, respectiv ora 24:00 pentru înscrieri online).

Organizatorii asigură participanţilor la târg corturi, curent electric, cazare la preț avantajos şi un spaţiu închis pentru depozitarea produselor pe timpul nopţii.

Condiţii de participare:

– La târg se pot înscrie persoane juridice şi producători atestaţi;

– Se pot comercializa în exclusivitate numai produse artizanale realizate manual, prin metode tradiţionale;

– Completarea formularului de înscriere;

– Anexarea unor fotografii despre produse şi standul amenajat;

Anexarea documentelor care să ateste personalitatea juridică sau autorizația de funcţionare: pentru meşteșugari, artizani și comercianți de carte: autorizație de funcționare; mici producători şi unităţi mici de alimentaţie publică (inclusiv producătorii de produse apicole și turtă dulce!): autorizație de funcționare sau atestat de producător și documentele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emise de către direcțiile sanitare veterinare județene.

– Respectarea strictă a programului de târg (orar: 10:00-20:00);

– Respectarea regulamentului de organizare a târgului;

– Achitarea taxei de participare: pentru meşterii populari şi mici producători autohtoni 30 lei/zi; pentru comercianți de carte și unități de alimentație publică sub 3 mp 50 lei/zi.

Formularul de înscriere este valabil doar cu fotografiile şi documentele justificative transmise personal sau la adresa program@kultur.ro.

Formularul se poate accesa pe site-ul www.kultur.ro.

Numărul locurilor este limitat. La târg pot participa candidaţii care obțin cele mai mari punctaje, ţinând cont şi de raportul diversităţii produselor. Candidaţii aleşi trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Criteriile de evaluare ale produselor meşteşugăreşti şi de artizanat:

– caracterul de conservare a tradiţiilor populare – 25  puncte

– modul de realizare a produselor – 20 puncte

– unicitatea produselor – 10  puncte

– amenajarea standului – 20  puncte

– prezentare meşteşug – 10  puncte

– desfășurare activităţi interactive  pentru copii specifice meseriilor – 15  puncte

Numărul maxim de puncte: 100 puncte.

Criteriile de evaluare ale produselor micilor producători:

– caracterul tradiţional/de casă al produselor – 20 puncte

– caracterul autohton al produselor și al ingredientelor/materiei prime folosite – 20 puncte

– varietatea produselor oferite – 20 puncte

– unicitatea produselor – 10  puncte

– amenajarea standului – 30  puncte

Numărul maxim de puncte: 100 puncte.

Pentru unităţile de alimentaţie publică cu o suprafață mai mică de 3 mp de organizatorii asigură 10 locuri. În cazul în care numărul participanţilor înscrişi depăşeşte numărul locurilor oferite, criteriul de selecţie este aspectul standului şi încadrarea acestuia în atmosfera Târgului de Toamnă.

Înscrierile se pot face personal la sediul Casei de Cultură Kónya Ádám (str. Kossuth Lajos nr. 13) sau prin e-mail la adresa de program@kultur.ro.

Detalii AICI.

Publicitate
banner we radio