Ştiri locale

Înregistrări gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară la Sfântu Gheorghe

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă participarea la Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023. Prin acest program se asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor extravilane, în Sfântu Gheorghe referindu-se la parcelele nr.250, 259 și 265, aflate pe terenul extravilan denumit Câmpul Frumos. Lista părţilor interesate poate fi vizualizată pe panoul informativ din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, şi pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa Biroului nr. 34 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Documentele necesare se pot înregistra până la sfârşitul lunii octombrie la biroul relaţii cu publicul. Primăria încurajează toate persoanele în cauză să înceapă cât mai curând procesul de înscriere şi solicitare.

Publicitate
Publicitate
Publicitate
banner we radio