Ştiri locale

În Sfântu Gheorghe, impozitele pentru locuinţe şi terenuri au rămas la nivelul minim permis de lege

Contribuabilii care plătesc anticipat până la 31 martie impozitele/taxele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie de 9%

La fel ca în ultimii ani, şi în 2022 Consiliul Local Sfântu Gheorghe a menţinut nivelul impozitelor locale pe clădiri sau terenuri la minimul permis de lege. Impozitele locale au suferit doar o indexare cu rata inflaţiei, de 2,6%, care este obligatorie prin lege.

Publicitate

Ca în fiecare an, până pe 31 martie se acordă bonificație în cuantum de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

De asemenea, se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile a oricărui fapt care naşte modificări privitor la situaţia fiscală a contribuabilului.

Termenele de plată a impozitelor/taxelor locale sunt 31 martie pentru primul semestru, respectiv 30 septembrie pentru cel de-al doilea, cu excepția taxelor locale pe teren/clădire, datorate pe perioade mai mici de 1 an, care trebuiesc plătite până la data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Nu s-au modificat față de anul trecut categoriile de persoane sau bunuri care beneficiază de reduceri sau scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale. În cazul în care documentul prin care a fost dovedită calitatea de beneficiar al scutirii/reducerii în 2021 este valabil și pentru 2022, acest document nu trebuie depus și anul acesta și scutirea acordată rămâne valabilă. În caz contrar, este necesară depunerea documentelor din care reiese că la data de 31 decembrie 2021 solicitantul a deținut calitatea de beneficiar al scutirii/reducerii pentru anul 2022. Locuitorii sunt rugaţi să depună aceste documente până în data de 31 martie.

Documentele  și declarațiile fiscale pot fi depuse la organul fiscal local și pe cale electronică, la adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro. De asemenea, contribuabilii pot plăti, respectiv se pot informa legat de situația fiscală și online pe www.ghiseul.ro, și se pot efectua şi plăți prin internet banking. Conturile de trezorerie în care se pot efectua plățile pot fi găsite pe pagina de internet a Primăriei (click AICI).

Conform Codului fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2021 clădiri, terenuri sau mijloace de transport datorează impozit pe întregul an 2022.

Din 2017, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a introdus criterii de zonificare diferențiate pentru stabilirea impozitului pe clădire și teren, în funcţie de facilităţile şi infrastructura de care dispun zonele în care se situează imobilele impozitate.

(Biroul de Imagine şi Comunicare al Primăriei Sfântu Gheorghe)

Publicitate
banner we radio