Ştiri

Guvernul vrea să înghețe toate salariile bugetarilor în 2022, cu o singură excepție

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare (ordonanța-trenuleț), care stabilește, printre altele, nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru anul viitor. Guvernul propune o serie de plafonări, pentru „evitarea unor presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022”. Singurele salarii care vor crește, conform proiectului, sunt cele din sectorul sanitar și asistență socială, cu 25%.

Proiectul de ordonanță prevede înghețarea salariilor din sistemul bugetar, inclusiv indemnizațiile demnitarilor, la nivelul lunii decembrie 2021. De asemenea, sporurile și primele vor rămâne și ele cel mult la același nivel cu cel din decembrie 2021.

Publicitate

Singurele salarii care vor crește, cu 25%, sunt cele din sistemul sanitar, potrivit propunerilor enunțate în nota de fundamentare a ordonanței:

  • Menținerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021;
  • Prin excepție de la această măsură începând cu anul 2022 personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorarea a salariilor de bază cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021;
  • Menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Orele suplimentare vor continua să fie compensate prin zile libere, nu prin plata suplimentară.

Unul din principalele domenii care nu va beneficia de finanțare mai mare este educația. Potrivit proiectului de OUG, aplicarea legii care prevede alocarea a 6% din PIB pentru Educație se amână cu un an, până în 2023.

„Se propune ca prevederile art. 8 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, și aleart. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare să se aplice începând cu anul 2023.” – nota de fundamentare

Pensiile speciale ale primarilor se amână și ele cu un an: „Se propune prorogarea termenului prevăzut la art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, pentru data de 1 ianuarie 2023”. – nota de fundamentare

Elevii nu vor primi supliment nutritiv din miere la școală: „În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare”. – nota de fundamentare

Măsuri pentru pensionari

În privința Codului fiscal, proiectul aduce modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: reducerea plafonului de încadrare ca microîntreprindere, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro.

Pensionarii cu pensii de peste 4.000 de lei vor plăti asigurări sociale de sănătate.

„Pentru implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum și a obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor și stimulentelor fiscale, se propune eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.” – nota de fundamentare

Pensiile de serviciu nu se actualizează cu rata inflației: „Se reglementează neactualizarea cu rata medie anuală a inflaţiei a pensiilor de serviciu, pensiilor militare de stat reglementate de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu completările ulterioare, Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și drepturile reglementate de Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare”. – nota de fundamentare

TVA redus pentru încălzire

TVA-ul pentru energia termică livrată populației va fi redus la 5%. 

„Pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energia termică, se propune intrarea în vigoare mai devreme a măsurii, respectiv de la 1 ianuarie 2022 și extinderea sferei de aplicare prin includerea, pe lângă populație, și a altor categorii de consumatori cu un grad de suportabilitate redus. În același timp, având în vedere impactul bugetar al introducerii cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, este necesară limitarea aplicării, doar la sezonul rece, respectiv pentru perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor”. – nota de fundamentare

TVA de 5% pentru achiziționarea de locuințe: „Întrucât aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de locuințe, conform legislației europene și naționale în domeniu, trebuie să se circumscrie caracterului social, se impune reglementarea posibilității achiziționării cu cota redusă de TVA de 5%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro. Totodată, este necesară instituirea unei pârghii de control, prin introducerea unui Registru în care se înscriu toate tranzacțiile cu locuințe care beneficiază de cota redusă, indiferent de valoare. Pe baza acestui registru se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA”. – nota de fundamentare

Valoarea punctului de amendă

De asemenea, se propune stabilirea unei valori a punctului de amendă, având în vedere că majorarea salariului minim pe economie duce automat la creșterea acestuia.

„Având în vedere că, începând cu data de 1 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilită la suma de 2.550 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 255 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, considerăm că este necesar ca și în cursul anului 2022 să fie luată o măsură temporară de stabilire a unei valori fixe a punctului amendă.În context, se propune completarea articolului 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. – nota de fundamentare

Publicitate
banner we radio