Ştiri locale

DSVSA Covasna a început controalele dinaintea Paştelui

În scopul prevenirii apariției toxinfeciilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale, când în mod tradițional, consumul de alimente de origine animală crește semnificativ, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Covasna a dispus măsuri specifice de control în aceasta perioadă. Aceste măsuri vizează : o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului în care sunt produse-, depozitate-, transportate- și comercializate carnea de miel, ouăle precum și alte alimente de origine animală sau non-animală destinate consumului uman.

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2017  inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Covasna, vor efectua controale și verificări ale modului în care sunt respectate condițiile sanitar veterinare în târgurile de animale, piețele agro-alimentare, abatoare și centre de sacrificare temporare, unități de tranșare a cărnii, carmangerii și măcelării, unități de depozitare, unități de alimentație publică, precum și în toate unitățile unde se comercializează alimente de origine animală și non-animală.

Publicitate

În toate pieţele agro-alimentare şi în alte locuri special amenajate în care vor fi valorificate carnea şi celelalte produse de origine animală, se va asigura personal de specialitate.

De asemenea, pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanţii altor instituţii competente de la nivel judeţean/local (primării, consilii judeţene, ANAF, ANPC, IPJ, etc.) organizând acţiuni comune de control în unităţile care produc-, procesează-, depozitează-, şi comercializează produse de origine animală și non-animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de A.N.S.V.S.A. cu alte autorităţi abilitate.

Totodată, cu sprijinul IPJ, vor fi verificate în trafic, prin sondaj, autovehicolele care transportă animale vii sau produse alimentare.

Sacrificarea mieilor, destinate comercializării și consumului public, se va realiza în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar. În cazuri excepționale, la solicitarea primăriilor,  sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locurile special amenajate temporar în care se asigură supraveghere sanitară veterinară şi unde sunt respectate condiţiile de igienă stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004, precum și cerințele privind bunăstarea animalelor și gestionarea materialului cu risc specific. Functionarea centrelor de sacrificare a mieilor poate fi permisă numai pentru perioada 30.03-15.04.2017. Până în prezent nu au fost înregistarte solicitări din partrea primariilor pentru autorizarea temporară de centre de sacrificare a mieilor.

Spaţiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să dispună de următoarele facilităţi :

– separare fizică, astfel încât sacrificarea mieilor să nu producă disconfort vizual cumpărătorilor;

– asigurarea condițiilor de bunăstare în timpul sacrificării mieilor (asomator electric)

– spaţii special amenajate pentru cazarea animalelor şi cu posibilităţi după caz de adăpare;

– sistem de alimentare cu apă potabilă, atunci cînd se impune;

– facilităţi de colectare şi stocare în vederea dirijării la unităţi de neutralizare a subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor;

– dirijarea subproduselor necomestibile rezultate la unităţile de ecarisare şi incineratoare intră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare.

Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel se va face numai după efectuarea examinării ante- şi post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară-veterinară a locului amenajat pentru sacrificarea mieilor.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în aceste locuri special amenajate, va fi obţinută la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată pentru comercializare către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar.

În cazul mieilor destinați sacrificării se vor avea în vedere următoarele aspecte:

– controlul stării de sănătate și admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public, numai a animalelor identificate conform legislației, care sunt sănătoase și care sunt crescute în gospodării sau fereme indemne de boli transmisibile.

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului și în timpul tăierii

– transportul mieilor pentru tăierea în abatoare se va efectua numai cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi însoţite de certificate veterinare care să ateste starea de sănătate precum şi documente privind informaţiile lanţului alimentar.

În cazul ouălor destinate consumului uman

– producătorii şi comercianţi care valorifică ouă pentru consum uman, trebuie să fie înregistrate/autorizate conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare privind regimul termic;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului și trebuie să provină din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor, cu excepția ouălor comercializate prin vînzare directă;

– este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau murdară.

Lapte şi produse din lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agro-alimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA Covasna, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.

Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate din halele de desfacere a produselor alimentare,în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabil, uşor de curăţat şi igienizat.

Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc).

Comercializarea directă către consumatorul final (în hale de desfacere a produselor alimentare şi târguri de produse tradiționale), a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

La sediul DSVSA Covasna, se va asigura permanența conform unui grafic afișat, inclusiv sâmbătă și duminică.

Se va asigura permanența, inclusiv sâmbătă și duminică  și la sediile circumscripțiilor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor (C.S.V.S.A.) și circumscripțiilor sanitar veterinare zonale (C.S.V.Z.), unde va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

Lista Circumscripțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județul Covasna:

  1. C.S.V.S.A. Sf.Gheorghe – tel. 0745.023.927 sau 0745.396.247
  2. C.S.V.S.A. Tg.Secuiesc – tel. 0743.096.107 sau 0732.500.229
  3. C.S.V.S.A. Baraolt – tel. 0744.220.099 sau  0721.373.851
  4. C.S.V.S.A. Covasna – tel. 0721.373.851 sau 0721.700.370
  5. C.S.V.S.A. Întorsura Buzăului – tel. 0769.054.809 sau 0741.052.909

În cazul în care, în urma controalelor sanitar veterinare, efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Covasna, se constată că nu sunt respectate condițiile sanitar veterinare, vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu legislația sanitar veterinară în vigoare, suspendarea activității până la remedierea deficientelor, respectiv confiscarea produselor alimentare, după caz.

Director executiv,

Dr. SIKÓ BARABÁSI Sándor

Publicitate
banner we radio