Ştiri locale

Convocator Adunare Generală Extraordinară a Cooperativei Agricole Kezdi Lacto Coop

Se convoacă membrii Adunării Generale Extraordinare a Cooperativei Agricole Kezdi Lacto Coop în ședință din data de 26.09.2022, ora 8:00 la adresa: Municipiul Târgu Secuiesc, strada Gării nr.49/A (Parcul Industrial IFET,hala nr. C6).

În cazul în care la ședință Adunării Generale Extraordinare nu se va intruni cvorumul cerut de 2/3 din membrii Cooperativei Kezdi Lacto Coop, se va reconvoca ședința Adunării Generale Extraordinare, pentru data de 26.09.2022, ora 9:00, la aceeași adresă.

Publicitate

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea garantării creditelor , respectiv structura de garanții, cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de Statut/Act constitutiv pentru creditul solicitat de la CEC Bank- Agenția Tg.Secuiesc.
  2. Diverse

Data: 12.09.2022                                                           Membrii Consiliului Director:

                                                                                       Fejér László Ödön – președinte

                                                                                       Sütő Emil – vicepreședinte

                                                                                       Nagy István Csongor – vicepreședinte

Publicitate
Publicitate
banner we radio