Ştiri locale

Controale OPC Covasna la ştrandurile şi zonele de agrement din judeţ

În conformitate cu programul de control aferent trimestrului III 2016, în perioada 11–22 iulie 2016, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna a desfăşurat o acţiune de control pentru verificarea respectării conformităţii, calităţii, condiţiilor de comercializare şi etichetare a alimentelor comercializate în chioşcurile şi unităţile de alimentaţie publică din incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, precum şi în zonele de agrement, parcuri de distracţie, debarcadere etc.

Controlul a urmărit, în principal, următoarele aspecte:

Publicitate

1. Calitatea alimentelor (inclusiv a preparatelor culinare) şi a băuturilor comercializate:

– existenţa documentelor de provenienţă;

– verificarea directă a caracteristicilor organoleptice a alimentelor, respectiv, a mâncărurilor preparate existente la comercializare;

– starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);

– încadrarea în cantitatea netă, respectiv volumul net, declarate / respectarea cantitatii/volumului/porţie;

– încadrarea în data durabilităţii minimale, respectiv data limită de consum (termen de valabilitate) atât pentru alimentele comercializate ca atare cât şi pentru cele preparate (comercializarea lor în ziua în care au fost preparate);

– respectarea reţetelor de fabricaţie pentru mâncărurile preparate;

2. Condiţii de expunere, prezentare şi comercializare ale alimentelor

– respectarea prevederilor legale la transportul şi depozitarea alimentelor ( capacitate de depozitare, starea ambalajelor, respectarea temperaturii de transport/ depozitare / expunere, dotarea spaţiilor de depozitare, etc);

3. Calitatea serviciilor prestate în unităţile de alimentaţie publică

Dotare bucătării şi saloane de consumaţie

– bucatării – compartimentare şi dotare; starea  vaselor şi ustensilelor din bucătării şi a veselei de servire;existenţa cântarelor/dispozitive verificate metrologic;

– saloane de servire funcţie de tipul şi categoria unităţii (restaurant, bar, unităţi fast-food etc):

Verificarea respectării prevederilor legale privind informarea consumatorilor,  pentru:

– alimentele şi băuturile comercializate ca atare;

– mâncărurile şi alimentele utilizate la prepararea mâncărurilor;

4. Afişarea preţurilor

– preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură în cazul produselor alimentare comercializate cu amănuntul;

– existenţa, după caz, a listei meniu, a listelor afişate sau a etichetelor cu preţurile de vânzare a preparatelor şi a băuturilor oferite consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică;

5. Legalitatea funcţionării unităţilor (chioşcuri, magazine alimentare, unităţi de alimentaţie publică, etc.): existenţa registrului unic de control, afişarea numărului de telefon TELEFONUL CONSUMATORILOR conform Ordinului nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Abateri constatate:

– La un operator economic din mun. Tg. Secuiesc cu ocazia controlului s-au găsit produse alimentare nedepozitate corespunzător. Pentru abaterea constatată s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 2000 lei, produsele fiind oprite temporar de la comercializare

– La o unitate de alimentație publică din mun. Tg. Secuiesc cu ocazia controlului s-au găsit produse alimentare cu data durabilității minimale depăsită. Pentru abaterea constatată s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 2000 lei, produsele fiind oprite definitiv de la comercializare.

– La două baruri din oraşul Covasna cu ocazia controlului s-a constatat lipsa informării consumatorilor asupra unității de măsură afarent prețului de vânzare a băuturilor alcoolice și nealcoolice respectiv a preparatelor alimentare. Pentru abaterea constatată s-a aplicat câte o amendă contravențională în valoare de 1000 lei.

– La o altă unitate de alimentație publică din or. Covasna cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat lipsa afișării gramajului la porțiile de mâncare. Pentru abaterea constatată s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 1000 lei.

– La patru unități de alimentație publică din județ cu ocazia controlului s-a constatat lipsa informării consumatorilor asupra alergenilor din meniu. Pentru abaterea constatată s-a aplicat câte un avertisment.

S-au constatat abateri și în privința legalității funcționării operatorilor economici, astfel: La o unitate din mun. Sfantu Gheorghe și la una din  Chichis cu ocazia controlului s-a constatat lipsa Autorizației de funcționare emisă de către D.S.V.S.A. Pentru abaterea constatată s-a aplicat un avertisment și o amendă contravențională.

La o unitate din or. Covasna cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat lipsa afișării orarului de funcționare a unității. Pentru abaterea constatată s-a aplicat un avertisment.

În total s-au controlat 21 unităţi din care la 6 s-au constatat abateri de la prevederile legale. S-au aplicat 6 amenzi contravenţionale în valoare de 8.000 lei şi 6 avertismente.

În conformitate cu Programul Tematic de Control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru trimestrul al III-lea 2016, în perioada 11–22 iulie 2016 s-a desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracţie, debarcadere etc.

Controlul a urmărit, în principal, următoarele aspecte:

Piscine, bazine, ştranduri

1. legalitatea funcţionarii

2. afişarea denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la Registrul Comerţului din care să rezulte obiectul /obiectele de activitate ale societăţii pentru care este autorizată sa funcţioneze şi a programului de funcţionare

3. existenţa listelor cu tarife şi indicarea tarifelor în mod vizibil şi într-o formă fără echivoc, uşor de citit.

4. respectarea legislaţiei specifice privind normele de igienă la unităţile de folosinţă publică (OMS nr. 119 /2014).

5. respectarea legislaţiei specifice zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere (pentru ştranduri /locuri de îmbăiere amenajate pe malul lacurilor şi a cursurilor de apă).

Abateri constatate:

La un Bazin de recuperare aparținând unui hotel din stațiunea Covasna s-a constatat că, nu era completat registrul de evidenţă a buletinelor de analiză a apei de îmbăiere. pentru abaterea constatată s-a aplicat un avertisment.

La o altă unitate de îmbăiere aparținând unui alt hotel din stațiunea Covasna s-a constatat că, piscina nu este dotată cu vestiare, spații pentru depozitarea hainelor/obiectelor personale ale utilizatorilor. De asemenea prestatorul de servicii nu a putut prezenta nici un buletin de analiză privind verificarea calității apei din piscină, astfel evaluarea calității apei neefectuându-se conform prevederilor legale. Pentru abaterile constatate s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 1000 lei și un avertisment.

(Biroul de Presă al CJPC Covasna)

Publicitate
Publicitate
banner we radio