Ştiri locale

Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării 15.09.2020

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

     S-a finalizat implementarea proiectului „Diversificarea producției și consolidarea poziției pe piață a SC LASER DT SRL prin achiziția de echipamente specifice”, cod MySMIS 113157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către LASER DT SRL în Str. Gării, nr.49/A, Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna și are o valoare totală de 5.680.097,12 lei, din care 3.229.835,77 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 13.04.2018 – 30.09.2020.

Obiectivul general al proiectului consta in diversificarea productiei unitatii existente și consolidarea poziției pe piața a SC LASER DT SRL. Investiția propusă prin proiect vizează îmbunătățirea produselor existente și diversificarea acestora prin crearea de noi produse.

Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 14 active corporale și a 2 active necorporale necesare activitatii societatii – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, respectiv menținerea a 17 locuri de muncă.

Publicitate