Ştiri locale

Comunicat de presă

         

COMUNICAT DE PRESĂ
Baraolt, 19.06.2019

Beneficiarul proiectului ORAŞUL BARAOLT anunţă demararea implementării proiectului „Înfiinţare şi dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium, Oraşul Braolt, Jud. Covasna”, cod SMIS 2014+ 118830, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către UAT ORAŞUL BARAOLT în Oraşul Baraolt, Judeţul Covasna cu o valoare totală de 8.302.381,40 lei, din care 8.027.443,46 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate ( inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului), este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Locul de implementare: Oraşul BARAOLT, Judeţul Covasna, Amplasament 1 – Scuar Trandafirilor, Strada Keseru Mozes nr. 2, Oraş Baraolt, Cod poştal 525100; Amplasament 2 – Scuar Millenium, Strada Libertăţii nr. f.n., Oraş Baraolt, Cod poştal 525100; Amplasament 3 – Strada Keseru Mozes, Oraş Baraolt, Cod poştal 525100.

Publicitate

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.03.2019 – 31.01.2021.

Obiectivele proiectului sunt: amenajarea de noi spaţii verzi destinate recreerii şi agrementului în suprafaţă de 5856,55mp, Reconversia şi refuncţionalizarea a 4 terenuri în suprafaţă totală de 6471mp, Reabilitarea şi modernizarea străzii Keseru Mózes pe o suprafaţă de 919mp şi lungime de
118m.

Date de contact beneficiar:
(Oraşul BARAOLT, Str. Libertăţii, Nr. 2, Jud.Covasna, 525100 tel: 0267377507, fax: 0267377919, e-mail: primaria@primariabaraolt.ro)

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
Publicitate
banner we radio