Ştiri locale

Comunicat de presă

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 06.12.2018

 

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

         

Proiectul „Modernizarea complexului Hotel Park, înfiinţarea şi dotarea centrului de agrement şi recreere”, cod SMIS 116362, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către HOTEL HOSTEL PARK SRL în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Gabor Aron, Nr. 12-14, Județul Covasna, Cod poștal 520008 și are o valoare totală de 5.694.014,18 lei, din care 3.274.374,57 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Publicitate

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 19.10.2018 – 30.09.2021.

Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului Axei prioritare 2 a Priorităţii de investiţii 2.2 din cadrul POR 2014-2020 odată cu modernizarea complexului hotelier Park apartinând SC Hotel Hostel Park SRL respectiv înfiinţarea centrului de agreement şi recreere. Investiția propusă prin proiect vizează activitatea aferentă codului CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare.

Obiectivele proiectului sunt: construirea şi dotarea unui centru de agrement wellness in suprafaţă de cca. 112 mp, dotarea bucătăriei ce deserveşte complexul hotelier, înfiinţarea unei noi săli de conferinţe in suprafaţă de 124 mp, respectiv dotarea sălii de fitness existente.

 

Date de contact beneficiar:
(Mun.Sf.Gheorghe, Str.Gabor Aron, Nr. 12-14, Jud.Covasna, 520008
tel: 0722 500347, fax: 0267 311826, e-mail: hotel@bwpark.ro)

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
banner we radio