Ştiri locale

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna a aprobat planul de măsuri pentru sezonul estival

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Covasna a aprobat planul de măsuri pentru sezonul estival 2021, în vederea protejării populației și pentru diminuarea efectelor negative specifice perioadei caniculare.

Planul include, printre altele, acțiuni de informare a populației despre regulile care trebuie respectate în perioadele de secetă, măsuri în caz de incendii sau dezastre naturale, verificarea condițiilor igienico-sanitare în contextul pandemiei Covid-19, asigurarea surselor suplimentare de alimentare cu apă a localităților, în caz de secetă, dar și controale tematice ale instituțiilor abilitate.

Publicitate

Potrivit documentului, principalele obiective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna sunt planificarea și adoptarea unui sistem eficient de prevenire și protecție, în special în zonele și localitățile turistice, dar și „realizarea unui parteneriat calitativ” împreună  cu serviciile publice descentralizate și deconcentrate, CJSU, conducerile unor instituții, complexe turistice și organizații nonguvernamentale, „în vederea cunoașterii situației operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme care pot leza interesele localnicilor și turiștilor”.

Aceeași sursă mai arată că măsurile de asigurare a climatului de normalitate, prevenire și protecție în localitățile şi zonele turistice, se vor realiza cu efective specializate, profesioniste, cu sprijinul serviciilor voluntare pentru situații de urgență de la nivelul fiecărei localități, dar și al populației din zonele unde se produc situații de urgență.

De asemenea, vor fi dinamizate acțiunile de identificare și supraveghere a riscurilor în zona locațiilor publice care organizează evenimente cultural-artistice sau manifestări cu public numeros.

Sunt prevăzute și măsuri de creștere a capacității operative pentru gestionarea eficientă a surselor de poluare, a incendiilor de vegetație uscată, culturi de cereale sau de fond forestier, a inundațiilor, dar și acțiuni de instruire a populației în cazul caz de furtuni, ploi torențiale și descărcări electrice.

Personal insuficient la Ambulanță

În ceea ce privește activitatea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Covasna, planul prevede, printre altele, controale privind condițiile de asigurare a asistentei medicale în spitalele din județ și asigurarea stocurilor de medicamente de urgență în special pentru patologiile determinate sau agravate de caniculă.

Potrivit documentului, una dintre sarcinile DSP Covasna va fi „atenționarea Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) în vederea asigurării personalului suplimentar pentru reducerea riscului medical cauzat de temperaturi foarte ridicate”, însă din discuțiile purtate de reprezentanții celor două instituții a reieșit faptul că personalul de specialitate este insuficient.

Totodată, DSP Covasna va verifica lunar, odată cu distribuirea serurilor anti-Covid, funcționarea generatoarelor de rezervă pentru asigurarea lanțului de frig a vaccinurilor și medicamentelor în cabinetele medicilor de familie și în centrele de vaccinare

Reprezentanții DSP Covasna vor face controale în unitățile sanitare, pentru a verifica rezervele de apă potabilă, iar în fiecare farmacie, atât din mediul urban cât şi din cel rural, vor fi instalații de aer condiționat și puncte de distribuire a apei potabile. Până în data de 1 iunie, în toate cabinetele de medicina familiei vor fi amenajate puncte de distribuire a apei potabile, iar la rândul lor, primăriile din județ, vor trebui să amenajeze astfel de puncte.

Necesarul de apă pentru populație și operatorii economici, pe timpul sezonului estival, va fi asigurat de societățile de gospodărie comunală din județ, care vor stabili și planuri de restricții în alimentarea cu apă, în caz de nevoie. 

Serviciu de permanență pentru cazurile de toxiinfecție alimentară 

Pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, compartimentul de inspecție sanitară va intensifica controalele în unitățile de cazare și alimentație din tabere, și va verifica respectarea măsurilor de igienă, calitatea produselor perisabile, respectiv condițiile de colectare, depozitare și evacuare a deșeurilor menajere. De asemenea, Serviciul de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile al DSP Covasna va asigura permanență, prin telefon mobil, „pentru o intervenție cât mai promptă în caz de toxiinfecții alimentare, botulism, SHU, etc”.

Tot pe durata sezonului estival, DSP Covasna va asigura material dezinfectant (var cloros) pentru dezinfectarea fântânilor în caz de ploi torențiale, după caniculă, iar în cazul producerii inundațiilor vor fi luate măsurile de supraveghere recomandate de Ministerul Sănătății.

Și Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are programate controale, audituri, evaluări și încadrări în grupe de risc, pentru sezonul estival. 

Vor fi verificate și se vor recolta probe din depozitele frigorifice, unitățile de reambalare, piețe agroalimentare, abatoare, unități de procesare a cărnii, centre de colectare și procesare a laptelui, carmangerii, măcelării, ferme și exploatații de animale producătoare de lapte, automate de vânzare a laptelui crud, restaurante şi alte unități în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice în care sunt preparate şi servite alimente, hipermarket/supermarketuri, magazine alimentare, puncte de vânzare mobile, dar și în stațiile de spălare şi dezinfecție a mijloace de transport.

Lucrări de consolidare a malurilor și digurilor din județ

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor inundațiilor în sezonul estival, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Covasna vor continua lucrările de decolmatare, reparație și consolidare a digurilor și malurilor din județ. 

Conform documentului, printre altele, vor avea loc lucrări pe malurile Râului Negru, în zona localităților Chichiș, Lemnia și Telechia, pe malurile Râului Olt, pe malul stâng al pârâului Caşin; pe malul drept al pârâului Ghelința în zona localității Imeni; dar și pe malurile pâraielor Covasna, Păpăuți, Zăbala, Sâmbrezii, Lisnău, Baraolt, Cormoș.

De asemenea, se va lucra la consolidarea cu piatră a digurilor laterale pe lacul de la Moacșa, pe malul stâng al pârâului Ghelința, în localitatea Imeni, stabilizarea albiei pârâului Chiuruș; repartiția subtraverselor pârâului Tărlung; sau intervenția corectivă pentru stoparea eroziunii malului drept al pârâului Lemnia, pe raza localității Mereni.

Planul de măsuri mai prevede că pe toată durata sezonului estival 2021, Agenția județeană pentru Îmbunătățiri Funciare va monitoriza permanent canalele de desecare și lucrările de combatere a eroziunii solului, pe care le administrează, respectiv asigurarea necesarului de apă pentru irigații la Câmpul Frumos şi Moacșa, conform contractelor multianuale și sezoniere de livrare a apei pentru irigații.

Controale ale Inspectoratului județean în Construcții

Inspectoratul Județean în Construcții Covasna va urmări modul de tratare a accidentelor tehnice produse în construcții, cauzate de fenomene precum cutremurele, inundațiile, sau alunecările de teren, sau provocate prin acțiuni ale omului (incendii, explozii, șocuri, etc) care pun în pericol starea și siguranța construcțiilor.

Astfel, până la finalul lunii iulie, se va face o analiză a stării tehnice, și se va realiza inventarierea zonelor critice la lucrările de apărare împotriva inundațiilor, respectiv la albiile cursurilor de apă, digurile de protecție și căile de comunicații.

Sunt planificate controale atât la instituțiile și autoritățile publice locale, cât și la diferiți agenți economici și persoane fizice, pentru verificarea respectării prevederilor legale privind eliberarea autorizațiilor de construire;  ocuparea temporară a unor terenuri din zona inundabilă;  exploatarea, utilizarea și întreținerea clădirilor, drumurilor şi construcțiilor de orice natură.

Direcția Silvică va intensifica paza în fondurile forestiere

Reprezentanții Direcției Silvice Covasna vor desfășura activități cu caracter instructiv – educativ în toate localitățile aflate în raza subunităților, la căminele culturale din județ, în școli și grădinițe,  și vor susține conferințe cu tema „Să apărăm pădurea de foc”.

„Cu sprijinul cadrelor didactice se vor organiza prezentări privind educația civică pe tematica prevenirii incendiilor de vegetație forestieră. Se vor instrui toți muncitorii din exploatările forestiere, culegătorii de ciuperci şi fructe de pădure, excursioniștii, turiștii şi toți cei care își desfășoară activitatea în preajma pădurii şi este necesar să cunoască şi să respecte normele PSI. În perioadele secetoase, firmele de exploatare a lemnului, asociațiile de vânătoare, ciobanii și păstorii vor fi atenționați în scris despre faptul că nu au voie să facă foc la o distanță mai mică de 100 m de pădure, iar pentru unitățile agricole şi persoane fizice se vor publica în presa locală şi se vor afișa la primării materiale informative”, se mai arată în planul de măsuri publicat pe site-ul Prefecturii Covasna.

Aceeași sursă menționează că activitatea de pază şi patrulare va fi intensificată în zilele de sâmbătă și duminică, în zonele expuse, frecventate de turiști, unde există risc crescut de producere a incendiilor în fondul forestier.

„Se vor iniția controale în parchete, se vor instrui muncitorii forestieri şi se va verifica dacă barăcile din dotare au unelte şi materiale de stingere a incendiilor precum (…) Se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toți muncitorii (…) Se vor efectua controale sistematice privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire din raza de activitate a ocoalelor silvice, asigurând înlăturarea operativă a stărilor de pericol, a cauzelor de incendiu şi a celorlalte nereguli în activitatea de apărare împotriva incendiilor (…) Se vor stabili şi marca drumurile permise circulației autovehiculelor, iar pe drumurile interzise se vor monta bariere şi indicatoare corespunzătoare”, se arată în document.

Planul de măsuri pentru sezonul estival 2021 a fost publicat pe site-ul Prefecturii Covasna (click AICI), și prevede că populația va fi avertizată despre eventualitatea producerii unor fenomene meteorologice periculoase cu urmări deosebite, iar ISU și președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență vor verifica viabilitatea sistemelor de alarmare a populației din zonele cu risc la dezastre, precum şi a planurilor de intervenție și evacuare în caz de dezastru, din obiectivele turistice.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
Publicitate
banner we radio