Ştiri locale

Cadastru gratuit pentru 5 localități covăsnene

Terenurile şi casele gospodarilor din 5 sate și comune covăsnene vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile.

Localitățile Bățani, Boroșneu Mare, Hăghig, Moacșa și Sânzieni au fost incluse în Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, iar lucrările urmează să fie finanțate din fonduri europene.

„Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale din 35 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Printre acestea se numără și 5 comune din județul Covasna”, se arată într-un comunicat al OCPI Covasna.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot, și se va finaliza cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni.

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI, termenul limită fiind 15 septembrie 2020.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate