Ştiri locale

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2016! Mai sunt câteva zile pentru înregistrarea la AJOFM

Absolvenţii claselor terminale ale liceului în anul 2016 se pot înregistra în evidenţele A.J.O.F.M. Covasna (prin locaţiile din Sf. Gheorghe sediul central, respectiv punctele teritoriale din Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna şi Întorsura Buzaului) numai până în data de 2 august 2016, pentru a fi sprijiniţi în căutarea unui loc de muncă şi pentru a beneficia, ulterior, de indemnizaţie de şomaj.

Pentru înregistrare, absolvenţii vor depune următoarele documente:

1. actul de identitate, în original şi copie;

2. certificat naştere, în original şi copie;

3. adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice;

4. adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;

5. actele de studii şi calificare din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Nerespectarea termenului de înscriere în evidenţele A.J.O.F.M. Covasna duce la pierderea dreptului la indemnizaţie de şomaj, ulterior datei de 02.08.2016, pentru promoţia 2016.

Kelemen Tibor

Director executiv AJOFM Covasna

Publicitate
banner we radio