Ştiri locale

Aproape 80 de posturi de directori și alte aproape 40 de directori adjuncți scoase la concurs de IȘJ Covasna

Inspectoratul Școlar Județean  (IȘJ) Covasna scoate la concurs 79 de posturi vacante de director și alte 38 de posturi vacante de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat covăsnene.

Conducerea instituției a transmis că înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face în perioada 15 – 26 septembrie, iar link-ul poate fi accesat AICI.

Publicitate

Lista funcțiilor de conducere vacante, precum și informațiile referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților sunt afișate la sediul și pe site-ul IȘJ Covasna (AICI).

„Dosarele de înscriere la proba scrisă ale candidaților vor fi depuse pe platforma informatică dedicată, https://concursdirectori.edu.ro, respectând  Procedura ME nr. 204/ DTI/ 10.09.2021 de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat”, transmite conducerea IȘJ Covasna.

Lista unităților de învățământ pentru care candidații pot aplica pe aceste posturi poate fi accesată AICI.

În ceea ce privește regulamentul de participare la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct, cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, o serie de condiții.

Astfel, acestea trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență sau atestat de echivalare; să fie titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani, având calificativul ,,Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ, inspectorate şcolare, case ale corpului didactic, Palatul Național al Copiilor, Ministerul Educației sau în funcții de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, respectiv funcţii de specialitate specifice Ministerului Educației.

Totodată, să nu fi fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiați, lucrați efectiv, sau să fi intervenit radierea de drept a sancțiunii, respectiv să nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învățământ printr-o hotărâre judecătorească de condamnare penală rămasă definitivă, şi să nu fi fost sancționate disciplinar prin suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control.

Lista cu documentele necesare înscrierii, condițiile de participare la concurs, lista posturilor vacante și bibliografia pentru examen sunt disponibile pe site-ul IȘJ Covasna.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio